Kapsayıcı pazarlama ilkelerini öğrenin

Başlangıç
İş Analisti
İşletme Sahibi
İş Kullanıcısı
İşlev Danışmanı
Teknoloji Yöneticisi
Azure
Microsoft 365
Dynamics 365

Pazarlama altyapılarına çeşitliliği ve kapsayıcılığı dahil etmeyi öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları öğreneceksiniz:

  • Kapsayıcı pazarlamayı ve çeşitliliğin buradaki rolünü açıklama.
  • Kapsayıcı pazarlama oluştururken dikkate alınacak temel öğeleri belirleme.
  • Pazarlama planınızı tasarlarken yol gösterecek beş ilkeyi açıklama.

Önkoşullar

Yok