Azure Digital Twins'e veri alma

Başlangıç
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Azure
IoT

Azure Digital Twins'e veri almak için kullanabileceğiniz yöntemleri öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure Digital Twins örneği oluşturma
  • Digital Twins oluşturma ve örnek oluşturma
  • Verileri Digital Twins'de yayımlayan bir işlev uygulaması oluşturma
  • bir Azure IoT Hub uygulamasına telemetri gönderen bir örnek oluşturma
  • Rest API'leri kullanarak Azure Digital Twins bir örnek içine veri IoT Hub kullanma
  • Verileri Azure Logic Apps alan bir örnek IoT Hub

Önkoşullar

  • Azure Digital Twins hakkında temel bilgi
  • Azure IoT Hub, İşlevler ve Logic Apps ile başlangıç düzeyinde deneyim