Giriş

Tamamlandı

Azure Arc, Azure platformu ve hizmetleri için tutarlı bir operasyon yaklaşımı, çeviklik, otomasyon ve hiper ölçeklendirme sağlayarak şirket içi ile bulut ortamları arasındaki açığı kapatmayı vaat eder. Bu modülde bu özelliklerden nasıl yararlanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Contoso Londra, İngiltere merkezli, dünyanın her yanında ofisleri olan orta ölçekli bir finansal hizmetler şirketidir. Şu anda neredeyse tümüyle şirket içinde çalışan Contoso'nun işlem ortamı fiziksel ve sanal sunucuların bir bileşiminden oluşuyor ve çeşitli Windows Server sürümleriyle Linux dağıtımları çalıştırıyor. Bu çeşitlilik, buna karşılık gelen silolu operasyon modeli ve tutarlı, birleşik bir yönetimi kolaylaştırabilecek araçların eksikliği ile birlikte, Contoso'daki BT ekibinin şu anda karşılaştığı en önemli güçlüğü oluşturuyor. Bunlara ek olarak, Contoso'daki BT ekibi kullanım ömrünün sonuna yaklaşan eski bir altyapı üzerinde çalıştırılan şirket içi sunucu iş yüklerinin bir bölümünü buluta geçirme seçeneğini araştırıyor. Contoso çok bulutlu bir strateji olasılığını da düşünerek birkaç farklı bulut sağlayıcısını değerlendiriyor. Contoso'nun Bilişim Kurulu Başkanı'nın (CIO) en önemli endişesi bu tür bir stratejinin Contoso'da BT'nin azaltmaya çalıştığı operasyonel karmaşıklığı ve yönetim yükünü daha da ağırlaştırması.

Contoso'nun CIO'su sunucu işletim sisteminden ve donanım veya sanallaştırma platformundan bağımsız olarak şirket içi ve çok bulutlu hizmetlerin yönetim modelleri arasındaki açığı kapamayı vaat eden teknolojileri belirlemek istiyor. Katıldığı en son Ignite etkinliğine CIO Azure Arc'ın hibrit özelliklerini öğrenmişti ve BT Mühendislik ekibinin lideri olarak sizden tutarlı, birleşik bir yönetim modeli oluşturma konusunda Azure Arc özellikli sunucuların ne düzeyde yardımcı olabileceğini değerlendirmenizi istedi.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Azure Arc özellikli sunucuların özelliklerini açıklama.
  • Azure Arc özellikli sunucuların özelliklerini, avantajlarını ve kullanım örneklerini açıklama.

Önkoşullar

Bu modülden en iyi öğrenme deneyimini elde etmek için, aşağıdakiler hakkında bilgi ve deneyime sahip olmanız gerekir:

  • Bulut teknolojilerinin temel kavramları
  • Azure hizmetlerinin temel özellikleri
  • Çekirdek işlem, depolama, ağ ve sanallaştırma teknolojileri
  • Temel Windows Server ve Linux yönetim görevleri