Azure Arc özellikli sunucuların özellikleri nelerdir?

Tamamlandı

İş teknolojileri ortamı sürekli gelişiyor ve şirket içi veri merkezlerine, birden çok genel ve özel buluta ve uca yayılmış farklı donanımlar üzerinde çalıştırılan çok sayıda uygulamayla giderek daha karmaşık hale geliyor. Bu farklı ortamları büyük ölçekte yönetmek, tüm kuruluşta güvenliği geliştirmek ve geliştirici çevikliğini ve yeniliklerini etkinleştirmek işletmelerin başarılı olması ve ilerlemesi açısından kritik önem taşıyor. Microsoft Azure Contoso gibi müşterilerin hibrit ortamlarında güvenli bir şekilde ve en az yönetim yüküyle yenilikler yapmasına yardımcı olan araçlar ve çözümler sağlıyor. Azure Arc bu tür çözümlerin bir örneğidir. Bir dizi farklı senaryoya destek sağlasa da, şirket içi iş yüklerinin çoğunluğu hala Windows veya Linux çalıştıran fiziksel veya sanal sunuculara dayandığından biz de Azure Arc özellikli sunuculara odaklanacağız.

Azure Arc, Contoso'nun BT Mühendislik ekibi lideri olarak ilgilendiğiniz ortam gibi karmaşık, dağıtılmış, hibrit ortamların yönetimini basitleştiren bir dizi teknolojiden oluşur. Merkezi bir çok bulutlu ve şirket içi idare ve yönetim platformu sağlar. Otomasyonun, tek bir ekran görünümüyle izlemenin ve kapsamlı güvenliğin benimsenmesini kolaylaştırır ve kaynaklarınızın nerede durduğuna bakılmaksızın bulut öncelikli stratejiyi teşvik eder. Aynı zamanda Azure Arc, buluta özel mimari ve operasyon desenlerinden tam anlamıyla yararlanmak için DevOps modeline geçerken geleneksel ITOps araçlarıyla uygulamalarını kullanmaya devam etmenize de olanak tanır.

Bu ünitede Azure Arc özellikli sunucuların özelliklerini ve Azure Arc'ın nasıl etkinleştirileceğini öğreneceksiniz.

Azure Arc özellikli sunucular nedir?

Yerel kaynakla Azure arasında mantıksal bir bağlantı kurmak için Azure Arc yerel olarak yüklenmiş bir aracıdan yararlanır. Bu bağlantının kurulmasıyla Azure dışı bir kaynak Azure Resource Manager kaynak kimliğiyle temsil edilen kendi kimliğine sahip, hibrit bir Azure kaynağına dönüşür. Azure Resource Manager Azure kaynaklarını oluşturmanıza, değiştirmenize ve silmenize olanak tanıyan yönetim arabirimi işlevi görür. Azure dışı kaynakta Arc'ı etkinleştirdikten sonra kaynağın yapılandırmasını ve işlemlerini yönetmek ve izlemek için Azure Resource Manager'ı kullanabilirsiniz. Bu sayede sunucu yönetimini ve izlemesini iyileştirmek için Azure hizmetlerinin kullanıldığı bir dizi başka senaryonun gerçekleştirilmesi kolaylaşabilir.

Azure Arc özellikli Windows sunucusunu temsil eden bir girdinin gösterildiği Azure portalın ekran görüntüsü.

Azure Arc nasıl etkinleştirilir?

Azure Arc özellikli sunucularla, Azure'la bağlantıda Connected Machine aracısı kullanılır. Tek tek Windows veya Linux sunuculara el ile yüklemeyi veya Azure portalda sağlanan bir betiği çalıştırarak yüklemeyi seçebilirsiniz. Bu işlem her yükleme için Azure aboneliğinizde etkileşimli kimlik doğrulaması yapmanızı gerektirir. Kurumsal ortamlarda büyük olasılıkla betik veya PowerShell İstenen Durum Yapılandırması tabanlı bir yükleme kullanarak (Azure Active Directory (Azure AD) hizmet sorumlusuyla kimlik doğrulaması yaparak) büyük ölçekte yüklemeler gerçekleştirirsiniz.

Sunucuyu etkili bir şekilde Arc özellikli hale getirmek için şunlara ihtiyacınız vardır:

  • sunucudan Azure'a doğrudan bağlantı
  • sunucuda yüklü Connected Machine aracısı
  • Azure aboneliği

Aracıyı aboneliğinize bağladığınızda sunucuyu temsil eden bir Azure Resource Manager nesnesi oluşturulur. Bu noktadan sonra sunucuyu yönetmek için Azure portalı, Azure komut satırı araçlarını veya REST API'yi kullanabilirsiniz.

Azure Arc Makineleri düğümünün "Yöntem seçin" seçeneğini gösteren ekran görüntüsü. İki seçenek vardır: Etkileşimli betiği kullanarak makine ekleme ve Büyük ölçekte makine ekleme.

Connected Machine aracısı şirket içi veri merkezlerinde bulunan veya üçüncü taraf özel ve genel bulut sağlayıcıları tarafından barındırılan Windows ve Linux bilgisayarlarının yönetimini iyileştirmenizi sağlar. Azure Connected Machine aracısı aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

  • Windows Server 2012 R2 ve üzeri (Windows Server Core dahil)
  • Ubuntu 16.04 ve 18.04 (x64)
  • CentOS Linux 7 (x64)
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 (x64)
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 (x64)
  • Amazon Linux 2 (x64)

Aşağıdaki soruların her biri için en iyi yanıtı seçin. Ardından "Yanıtlarınızı kontrol edin" seçeneğini belirleyin.

Bilginizi ölçün

1.

Azure Arc özellikli bir kaynakla Azure arasında mantıksal bir bağlantı kurmak için hangi bileşen gereklidir?

2.

Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi Azure Arc özellikli sunucular tarafından desteklenmez?