Bilgi kontrolü

Tamamlandı

Aşağıdaki sorulardan her biri için en iyi yanıtı seçin ve sonra Yanıtlarınızı kontrol edin seçeneğini belirleyin.

1.

Yönetici, bölgesel olarak yedekli yüksek kullanılabilirliği uygulamak isterse, aşağıdaki MySQL barındırma çözümlerinin hangisi en iyi şekilde olabilir?

2.

Uygulama geliştiricisi, MySQL için 5,6 sürümünü gerektirir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu gereksinime göre uygun bir barındırma seçeneği olacaktır?

3.

MySQL SKU 'Larının şu Azure veritabanı, düşük maliyetli geliştirme ve düşük eşzamanlılık iş yükleri için en uygun midir?

4.

Azure IaaS kullanılarak barındırılan bir veritabanının yüksek oranda kullanılabilirliğini yönetmekten sorumlu olan yönetim çabasında kim vardır?

5.

Aşağıdakilerden hangisi, Azure VM 'lerinde MySQL kullanarak veritabanı uygulamalarınız için bir barındırma seçeneği olarak düşünmek için iyi bir nedendir?