Azure Databricks’e Giriş

Orta
Geliştirici
Veri Bilimcisi
Veri Mühendisi
Azure
Databricks

Azure Databricks ve Apache Spark not defterleriyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Öğrenme Hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Kendi Azure Databricks çalışma alanınızı oluşturma
  • Databricks'teki giriş klasörünüzün içinde bir not defteri oluşturma
  • Apache Spark not defterleriyle ilgili temel bilgileri anlama
  • Bir Spark kümesi oluşturma veya var olan bir kümeye ekleme yapma
  • Apache Spark birleşik analiz altyapısı için uygun görev türlerini tanımlama.

Önkoşullar

Azure aboneliğiniz olmalıdır. Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce hesap oluşturun ve bir abonelik ekleyin. Azure ücretsiz deneme aboneliği türü Databricks ile kullanılmaz ama bir kullandıkça öde aboneliğinde Databricks 14 günlük ücretsiz deneme teklifini kullanarak alıştırmaları ücret ödemeden tamamlayabilirsiniz. Ücretsiz deneme teklifini kullanma yönergeleri alıştırmalara eklenmiştir.