Azure DevTest Labs'a giriş

Başlangıç
Yönetici
Azure
DevTest Labs

Uygulama geliştirme ve test Azure DevTest Labs için hızlı bir şekilde sanal bilgi işlem ortamları ayarlamak üzere Azure DevTest Labs kullanmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Bu Azure DevTest Labs, takımınız için sanal makine ortamları ayarlamaya uygun olup olmadığını değerlendirin.
  • Geliştirici ekleme ve dağıtım ortamlarının oluşturulmasını otomatikleştirmek için DevTest Labs'in kaynak oluşturma özelliklerinin nasıl çalışta olduğunu açıklama.

Önkoşullar

  • Azure sanal makineleri hakkında temel bilgiler