Azure Sentinel'e giriş

Başlangıç
Yönetici
DevOps Mühendisi
Çözüm Mimarı
Güvenlik Mühendisi
Azure
Sentinel

Geleneksel güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) sistemlerinin ayarlanması ve yapılandırılması genellikle uzun zaman alır. Ayrıca bunlar bulut iş yükleri düşünülerek tasarlanmamış da olabilir. Azure Sentinel, hızlı şekilde bulut ve şirket içi verilerinizden değerli güvenlik içgörüleri elde etmeye başlamanıza olanak sağlar. Bu modül, kullanmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure Sentinel'in çeşitli bileşenlerini ve işlevlerini belirleme.
  • Azure Sentinel'in iyi bir çözüm olabileceği kullanım örneklerini belirleme.

Önkoşullar

  • Kuruluştaki güvenlik operasyonlarıyla ilgili bilgi
  • Azure hizmetleriyle ilgili temel deneyim