Bilgi kontrolü

Bilginizi ölçün

1.

Sınırlı bütçesi olan, gelişme aşamasındaki bir şirkette çalıştığınızı varsayalım. Şirket içi bir çözüm yerine Azure veri depolamayı neden tercih edebilirsiniz?

2.

Aşağıdaki durumlardan hangisi şirket içi bir veri deposunu Azure’la değiştirme sonucunda en büyük avantajı sağlar?