Alıştırma çıkışı

Tamamlandı

Bu alıştırmada repl kullanarak değişkenleri ve çalıştırma deyimlerini bildirebilirsiniz.

İlk Python deyiminizi deneyin

Python, komutları yazma ve sonuçları hemen görmenize olanak sağlayan etkileşimli konsol deneyimini destekler.

 1. Bir konsolda, Python python yorumlayıcıyı etkileşimli modda başlatmak için yazın.

  python
  

  Aşağıdakine benzer bir çıkış görüyor gerekir:

  Python 3.5.2 (default, Nov 12 2018, 13:43:14)
  [GCC 5.4.0 20160609] on linux
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>>
  

  >>>, bir Python komutu yazmanızı bekleyen yorumlayıcıdır.

 2. Aşağıdaki deyimi yorumlayıcıya yazın.

  print('Hello World!')
  

  Metnin yankı olarak size geri dönmesini sağlaması ve bir sonraki komutu bekleyen farklı bir istemi yerleştirmesi gerekir.

  Hello World!
  >>>
  

Değişkenleri tanımlama ve çıktı

REPL'nin çalışıyor olduğu sırada değişkenleri oluşturuz.

 1. Bir değişken bildiren aşağıdaki kodu yazın:

  PI = 3.14
  
 2. değerinin yankısını yapmak PI için değişkeninin adını yazın:

  PI
  

  Çıktınız değerini göstersin:

  3.14