Bilgi kontrolü

Tamamlandı
1.

Elastic'in üzerinde derlene temel özelliği nedir?

2.

Tam olarak yönetilen hizmetler sunan Esnek dağıtım seçeneği hangisidir?

3.

Elastik Yığın ile yerel tümleştirme yoluyla desteklenen aşağıdaki hizmetlerden hangisidir?