Küme Paylaşılan Birimlerine Giriş

Başlangıç
Yönetici
Çözüm Mimarı
Windows Server

Windows Server 2019'daki Küme Paylaşılan Birimlerinin (CSV) temel işlevleri, avantajları, kullanım örnekleri ve uygulamaları hakkında bilgi.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • CSV'nin işlevselliğini açıklama.
  • CSV'nin mimarisini ve bileşenlerini açıklama.
  • CSV uygulama.

Önkoşullar

Bu modülden en iyi öğrenme deneyimini elde etmek için aşağıdakiler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olursunuz:

  • Windows Server 2012 veya Windows Server 2016.
  • Temel ağ teknolojileri.
  • Sunucu Yük Devretme Windows hakkında temel bilgi.