Azure'da HTTP(S) trafiğinde yük dengeleme

Orta
Yönetici
Ağ Mühendisi
Application Gateway
Güvenlik Duvarı
Front Door
Sanal Ağ

HTTP (S) trafiği için yük dengeleyici çözümleri tasarlamayı, veri akışı ve Azure Application Gateway Azure Front Door.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Tasarım ve uygulama Azure Application Gateway
  • Uygulama Azure Front Door

Önkoşullar

  • IP adresleme, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ve yönlendirme gibi ağ kavramlarıyla ilgili deneyime sahipsiniz
  • VPN veya WAN gibi ağ bağlantısı yöntemleriyle ilgili deneyime sahipsiniz
  • Azure portal ve Azure PowerShell