Azure portalını kullanarak web uygulamasının performansını test etme

Tamamlandı

Web geliştiricisi olarak bazen tek ihtiyacınız olan temel bir yük testidir. Azure portalı bu testleri oluşturmak ve sonuçları görüntülemek için kolay bir yol sağlar. Arka uç veritabanı bağlantı dizelerini değiştirdikten veya ön uç kullanıcı arabirimi stil sayfalarını güncelleştirdikten sonra test etmek isteyebilirsiniz.

Kostüm kiralama şirketinin sorumlu web geliştiricisi olarak, mevcut web uygulamanızda bazı temel testler çalıştırmanın hizmetinizin ölçeğini artırma hazırlığı yaparken işinize yarayabileceğini biliyorsunuz.

Performans testlerinizi planlama

Performans testine başlamaya hazır olduğunuzda, ilk yapmanız gereken ayrı bir App Service planı oluşturmaktır. Bu planı yalnızca test amacıyla kullanmanız gerekir. Teste yönelik ayrı bir plan oluşturarak, canlı uygulamanızın kullanıcılarının test dönemi boyunca ortaya çıkan ek yükten etkilenmemesini sağlamış olursunuz.

Testin gerçekçi olduğundan emin olmak için, teste yönelik App Service planınız üretim katmanınızla aynı katmanda yer almalıdır. Performans testi katmanınızın kalıcı olarak faturalandırılan bir test ortamı olması gerekmez, dolayısıyla testi bitirdiğinizde silinebilir.

Yük performansı testleri Azure DevOps'ta oluşturulur ve kaydedilir ama testlerinizi planlama aşamasında bu testleri çalıştırırken kullanılacak araçları seçebilirsiniz. Azure'ın içinde Azure web uygulamalarınızı test etmenize yardımcı olabilecek iki ortam sağlanmıştır: Azure portalı ve Azure DevOps.

Not

Azure DevOps performans testlerinizi Visual Studio'nun içinden de çalıştırabilirsiniz.

Azure portalında testleri oluşturma

Azure portalı performans testlerini oluşturmak için hızlı kısayollar sağlar. Web uygulaması geliştirme sürecinin erken aşamalarında tek ihtiyacınız bu kısayollar olabilir. Azure portalında performans testi için sunulan yapılandırma seçenekleri sınırlıdır. Tüm testler aslında Azure DevOps'un parçası olduğundan, daha sonra web uygulamanızın geliştirme döngüsünde ilerlerken Azure DevOps Portalını kullanarak bu testleri gözden geçirebilir ve yeniden çalıştırabilirsiniz.

Azure DevOps'ta testleri oluşturma

Azure DevOps Portalı performans testiniz üzerinde daha fazla denetim sağlar ve farklı test çalıştırmalarının sonuçlarını kolayca karşılaştırmanıza olanak tanır. Azure DevOps'un önemli bileşenlerinden biri de, çok çeşitli senaryolarda kullanılabilen Test Planlarıdır. Bu modülde Azure Test Plans ile sunulan yük testi özelliklerini inceleyeceksiniz. Bu testlere Azure portalından da ulaşabilirsiniz.

Azure DevOps yük testleri.

Azure DevOps şu özelliklere sahiptir:

  • Aynı anda birden fazla URL test edilebilir.
  • İstekler belirli bir kullanıcı aracı dizesini kullanacak şekilde yapılandırılabilir.
  • Testler kullanıcı tarayıcısı türlerinin belirli bir bileşiminin benzetimini yapacak şekilde yapılandırılabilir.
  • Test sırasında kullanıcı yükü aşamalı olarak veya her adımda artırılabilir.
  • Kaydedilen kullanıcı oturumları test parametreleri olarak yeniden yürütülebilir.

Azure portalında performans testi

Aşağıda Azure portalını kullanarak performans testi yapılandırma ve çalıştırma adımları genel hatlarıyla verilmiştir.

Önemli

31 Mart 2020 ' de, Azure DevOps 'da bulut tabanlı yük testini Microsoft Visual Studio ve bulut tabanlı yük testinde devre dışı bırakacağız, App Service ve Azure portal Application Insights performans testi özelliği. Kullanımdan kaldırılacak bulut tabanlı yük testi özelliklerinebakın.

1. Web uygulamanızı açma

Web uygulamanızı Azure portalında açın ve performans testi sayfasına gidin:

Yeni performans testini yapılandırma

Web uygulaması için ilk testi çalıştırmadan önce Azure DevOps kuruluşunuzla bağlantı kurun:

Azure DevOps kuruluşunuzu ayarlama

Kuruluşunuz yoksa, Yeni oluştur'u ve ardından Azure aboneliğinizi seçin:

Azure DevOps kuruluşu oluşturma.

3. Testi yapılandırma

Artık test parametrelerinizi yapılandırabilirsiniz.

Temel performans testini yapılandırma

  • URL. Varsayılan olarak uygulamanın varsayılan URL'si seçilir ama URL HTTP GET isteklerine yönelik olduğu sürece diğer sayfaları test etmek için bu URL'yi değiştirebilirsiniz.
  • Ad. Testinize anlamlı bir ad verin.
  • Konum. Varsayılan olarak, testler uygulamanın konumundan çalıştırılır (bu konum aynı zamanda yük testini de destekleyen bir Azure konumu olduğu sürece) ama konumu da el ile değiştirebilirsiniz. Genellikle uygulamanızın konumunu veya buna yakın bir konumu seçersiniz. Ancak yerel koşulları ve gecikme süresini test etmek amacıyla bazen yerel uygulamayı daha geniş bir coğrafi alana dağıtmayı planladığınız gibi durumlarda yük oluşturmak için başka konumlar seçmek isteyebilirsiniz.
  • Kullanıcı yükü. Bu seçenek, test sırasında kullanılacak sanal kullanıcı sayısını belirler. Ücretsiz App Service planı katmanını kullanıyorsanız en fazla 40 kullanıcı belirtebilirsiniz.
  • Süre. Bu seçenek, testin ne kadar süreyle çalışacağını belirler. Ücretsiz App Service planı katmanını kullanıyorsanız en fazla bir dakikalık test yürütebilirsiniz.

Not

Paylaşılan ve Temel/Standart/Premium App Service katmanlarının sınırları farklıdır.

4. Testi çalıştırma

Testinizi yapılandırdıktan sonra Testi çalıştır'ı seçmeniz yeterlidir. Testiniz kuyruğa eklenir. Test çalışmadan önce 10 veya 15 dakika kadar kuyrukta bekleyebilir.

Kuyruğa alınan performans testi

5. testi yeniden çalıştırın

İlk sonuçların gösterge olarak anlamlı olmaması durumuna karşı testinizi birkaç kez tekrarlamak isteyebilirsiniz. Uygulamanızda değişiklik yaptıktan sonra da testi tekrarlamanız gerekir.

Testi Azure portalından tekrarlamak için açıp Yeniden çalıştır'ı seçmeniz yeterlidir. Test aynı parametrelerle yeniden çalıştırılır.

Not

Birden fazla test çalıştırmasının sonucunu karşılaştırmak için Azure DevOps'u kullanmanız gerekir. Bunu ilerleyen ünitelerde yapacaksınız.

Sonraki ünitede, Azure web uygulamasında bir performans testi yapılandıracak ve çalıştıracaksınız.