Azure DevOps ile web uygulaması yük testlerini özelleştirmek.

Tamamlandı

Contoso Costume Rentals uygulaması için temel testleri Azure portalında çalıştırdınız. Şimdi uygulamanın bir sonraki aşamasını planlarken Azure DevOps'un size yardımcı olabilecek ek test ölçütlerine odaklanmak istiyorsunuz. Örneğin, olası müşterilerinizin tümünün aynı tür tarayıcı kullanmadığını ve aynı türde sayfa istekleri göndermediğini biliyorsunuz.

Azure DevOps'taki yük testlerini kullanma

Azure DevOps hesabınızı Azure portalı yük testlerine bağladığınızda şimdiye kadar çalıştırdığınız testlerin sonuçları Azure DevOps ortamında kaydedilir ve daha fazla analiz yapmak için kullanılmaya hazır olur.

Azure DevOps'u kullanarak yapabilecekleriniz:

 • Birden çok test çalıştırmasının sonuçlarını karşılaştırma.
 • Testleri yeniden çalıştırma ve ek test parametreleri kullanarak yeni testler yapılandırma.

Testleri görüntüleme

Azure portalından çalıştırdığınız testleri Azure DevOps Portalını kullanarak görüntülemek için testi açar, sonra da Temel Bileşenler bölümünde Azure DevOps Hesabı bağlantısına tıklayarak yeni bir tarayıcı sekmesi açarsınız. Azure portalında ve Azure DevOps'ta aynı oturum açma bilgilerini kullandıysanız, bu bağlantıya tıklandığında Azure DevOps Portalında otomatik olarak oturum açılır.

Azure DevOps'u başlatma bağlantısı

Testleri görüntülemek üzere Azure DevOps panosunu ilk kez açtıysanız, Azure DevOps kuruluşunuzu seçmeniz ve ardından yeni proje oluşturmanız gerekir. Herhangi bir projede, Test Planları'nın altındaki Yük testi bölümünde Azure portalından başlattığınız test çalıştırmaları listelenir:

Azure DevOps'taki yük testleri.

Not

Yük testleri kuruluş düzeyinde varlıklardır ve belirli projelere bağlı değildir. Birden çok projeniz varsa, her projenin Yük Testleri bağlantısının aynı yük testi kümesine işaret ettiğini görürsünüz.

Test sonuçlarını karşılaştırma

Her test için görüntülenen özet veriler, Azure portalında görüntülenen verilere benzer olacaktır. Azure DevOps Portalı ek grafik sunmaz. İki testin sonuçlarını karşılaştırmak için Ctrl tuşuna basın, her iki testi de seçin ve ardından İki çalıştırmayı karşılaştır'ı seçin. İki test çalıştırması arasında ortalama yanıt süresinin ve istek/saniye değerinin nasıl değiştiğini vurgulayan Tabana göre değişiklik yüzdesi sütunu da dahil olmak üzere sonuçların özetini alırsınız.

Testleri karşılaştırma.

Azure DevOps'ta testleri yapılandırma

Azure DevOps Portalı, Azure portalından daha fazla test seçeneği sağlar.

Testleri yapılandırma.

 • Birden çok URL. Testleri birden çok URL ile çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Örneğin, testi uygulamanızın giriş sayfasıyla yapılandırabilir, sonra ürün ayrıntıları ve alışveriş sepeti sayfaları gibi diğer önemli sayfaların URL'lerini ekleyebilirsiniz.
 • Sorgu dizeleri. Uygulamanızda, kodunuza parametre geçirmek için ?product=sp231 gibi sorgu dizeleri kullanılıyorsa, testlerinizi belirli dizeler için yapılandırabilirsiniz. Uygulamanız veritabanı kullanıyorsa ve belirli veritabanı sorgularının performansını test etmek isterseniz, bu yapılandırma yararlı olabilir.
 • Üst bilgiler. HTTP üst bilgileri, isteklerde ve yanıtlarda bilgileri geçirirken kullanılır. Bu bilgiler, kimlik doğrulaması ve tanımlama bilgilerinin yönetimi gibi görevler için kullanılır. Azure DevOps ile, performans testlerini belirli üst bilgilerle yapılandırabilirsiniz. Örneğin, uygulamanızın birden çok dili desteklediğini düşünün. Sayfadaki hangi HTML öğelerinin belirli bir dilde olduğunu göstermek üzere lang özniteliğini kullanabilir ve Content-Language: de üst bilgisini kullanarak sayfanın Almanca dil sürümünü test edebilirsiniz.
 • Kullanıcı aracıları. Kullanıcı aracısı dizeleri genellikle HTTP isteğini gönderen tarayıcıyı tanımlamak için kullanılır. Bu dizeler tarayıcı özelliğine uygun sayfa içeriğini sunmak için kullanılabilir. Örneğin, iPad'de Safari için kullanıcı aracısı Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 olabilir. Dolayısıyla mobil tarayıcılar için tasarlanmış içeriğin performansını test etmek istediğinizde bu kullanıcı aracısı dizesinin bir bölümünü veya tamamını belirtebilirsiniz.
 • Tarayıcı karışımı. Kullanıcılarınız birçok farklı web tarayıcısını kullanıyor olabilir. Tarayıcı karışımı seçeneği, uygulamanıza gönderilen kullanıcı aracı üst bilgisi isteklerinde Internet Explorer ve Chrome tarayıcı dizeleri karışımının benzetimini yapacak şekilde testi yapılandırır. Şu anda Azure DevOps üç karışım sağlamaktadır:
  • Internet Explorer, %80; Chrome, %20
  • Internet Explorer, %60; Chrome, %40 (varsayılan)
  • Internet Explorer, %40; Chrome, %60
 • Yük düzeni. Testi sabit sayıda sanal kullanıcı ile yapılandırabilir veya kademeli yük düzenini kullanabilirsiniz. Kademeli yük düzenini kullandığınızda test belirli sayıda kullanıcıyla başlar ve süre içinde seçilen sayıya göre artırılır. Örneğin 10 kullanıcı ile başlayıp 30 saniyede bir 10 kullanıcı daha eklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu seçenek kullanıcı yüküyle ilgili sorunları tanılamak veya kullanıcı sayısının performansı etkilemeye başladığı noktayı saptamak istediğinizde yararlı olabilir.
 • Isınma süresi. Test çalıştırmasının başlangıcıyla veri kaydının başlangıcı arasındaki süreyi belirtebilirsiniz. Bu seçeneği adım yükü düzeni seçeneğiyle birlikte kullanabilir ve ancak sanal kullanıcı sayısı belirli bir yük düzeyine ulaştığında test sonuçlarının kaydedilmeye başlamasını sağlayabilirsiniz. Isınma süresi ayarlamak, önbellek gibi sunucu tarafı sorunlarının etkisini belirlemeye çalışırken de işinize yarayabilir.

Testlerde kayıtlı kullanıcı eylemlerini kullanma

Şimdiye kadar, belirli URL'leri kullanarak test yaptınız ve bu URL'lerin, kullanıcılarınızın uygulamanızla normal etkileşimlerini yansıttığı varsayımında bulundunuz. Ancak bunun bir yolu daha vardır. Gerçek kullanıcı oturumlarından tüm tarayıcı tıklamalarını ve kaydırmalarını kaydedebilir, sonra da bu kayıtları performans testinizde temel olarak kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, özellikle de sürece gerçek kullanıcıları dahil edebiliyorsanız, daha gerçekçi test sonuçları sağlayabilir. Bunu yapmak için HAR (HTTP arşivi) dosyalarını kaydetmeniz gerekir.

HAR dosyası kaydetmek için önce tarayıcınızı yapılandırmanız gerekir. Örneğin Chrome'da, F12'yi seçerek geliştirici araçlarını açar, sekmesinde kayıt düğmesini açık konuma getirir ve Günlüğü koru kutusunu seçersiniz:

Chrome'da HAR kaydı.

Artık bir kullanıcı senaryosu üzerinden çalışabilirsiniz. Uygulamanızın varsayılan URL'sinden başlayın ve normal bir kullanıcının gerçekleştirebileceği eylemleri izleyin. Örneğin Contoso Rentals senaryosunda bu süreç hizmete göz atmayı, hüküm ve koşulları gözden geçirmeyi, kira konumlarına bakmayı ve sipariş vermeyi içerebilir.

Chrome'da kaydı bitirmek için geliştirici araçlarını açın ve kayıt düğmesini kapalı konuma getirin. URL listesinin kısayol menüsünde İçerik ile HAR olarak kaydet'i seçin ve dosyayı kaydedin:

Chrome'da HAR dosyasını kaydetme.

Testte HAR dosyalarını kullanmak için yeni bir HTTP Arşivi tabanlı test başlatın ve HAR dosyanızı içeri aktarın. İçeri aktarma tamamlandıktan sonra testi açtığınızda HAR dosyasına kaydedilmiş olan tüm URL'ler, üst bilgiler ve QueryString parametreleri gösterilir:

Performans testine aktarılan HAR dosyası.

Ardından çalışma süresini ve kullanılacak coğrafi konumu belirtip testi çalıştırabilirsiniz.

Sonraki ünitede, mevcut testlerinizi Azure DevOps Portalında açacak ve Azure DevOps ortamında sağlanan ek özellikleri kullanarak yeni testler yapılandıracaksınız.