Alıştırma - Azure DevOps kullanarak web uygulaması yük testlerini özelleştirme ve yeniden yapılandırma

Tamamlandı

Son olarak, Azure DevOps ortamını kullanarak Azure portalında yapılan hızlı yük testinden gelen sonuçları takip edin. Kostüm kiralama şirketinin sorumlu web geliştiricisi olarak üstlendiğiniz rol kapsamında, Azure DevOps ortamındaki fazladan işlevselliğin yavaş grafik performansının nedenlerini belirlemenize yardımcı olup olmadığını denetleyeceksiniz. Ayrıca testlere daha fazla "gerçek dünya" öğesi eklendiğinde (birden çok URL'yle test etme ve uygulamanızda ürün ayrıntılarını göstermek için kullanılan URL sorgu dizelerini test etme gibi) uygulamanızın nasıl performans gösterdiğini de görmek istersiniz. Bunu, uygulamanızın tipik bir kullanıcı oturumunda nasıl performans gösterdiğini görmek üzere HAR dosyalarını kullanarak yaparsınız.

HAR dosyalarıyla performans testi

Gerçek dünyada web sitesi kullanıcıları tek bir sayfayı ziyaret etmez. Test senaryolarınızı daha gerçekçi hale getirmek için birden fazla URL'yi ve mümkünse sorgu dizesi testi gibi diğer seçenekleri de dahil etmeniz gerekir. Azure DevOps Portalını kullanarak bu seçenekleri içeren performans testleri yapılandırabilirsiniz ama bu tür testleri yapılandırmak zaman alabilir ve yine de sonuçta kullanıcıların gerçekten sitenizi kullanma durumlarıyla yakından bağıntılı olmayan bir dizi test elde edebilirsiniz.

Bu adımda, tarayıcının geliştirici araçlarını kullanarak örnek bir kullanıcı oturumu kaydedecek, sonra da bu oturumu HAR dosyası olarak kaydedeceksiniz. HAR dosyası oturumdan gelen tüm sayfaları, bağlantıları, URL'leri ve sorguları içeriyor olacak. Oturumu kaydettikten sonra, bu HAR dosyasını test betiği olarak kullanan yeni bir teste başlayacaksınız.

 1. Chrome'da yeni bir sekme açın, üç nokta düğmesini (...) seçin ve ardından Diğer araçlar, Geliştirici Araçları yolunu izleyin. Microsoft Edge kullanıyorsanız yeni bir sekme açın, üç nokta düğmesini (...) seçin ve ardından Geliştirici Araçları'nı seçip sekmesini açın.
 2. Kayıt düğmesinin etkin olduğundan (kırmızı olmalıdır) emin olun ve Günlüğü koru onay kutusunu seçin. (Yalnızca Chrome.)
 3. Geliştirici araçları penceresi açıkken https://contosorentalsapp<your-number>.azurewebsites.net adresine gidin.
 4. Aşağıdaki senaryoda belirtilen öğelere tıklayarak ilerleyin. (Devam etmeden önce her sayfanın tamamen yüklenmesini bekleyin.)
  1. Giriş sayfası yüklendiğinde Hizmetler bağlantısını seçin.
  2. Hizmetler sayfasındaki ilk öğeyi seçin.
  3. Hizmet ayrıntıları sayfasında Geri dön bağlantısını seçin.
  4. İkinci ve üçüncü öğeler için önceki adımları tekrarlayın.
  5. Giriş bağlantısını seçin.
 5. Chrome'da kaydı saklamak için geliştirici araçları penceresinde kayıt düğmesini kapalı konuma getirin (siyah olmalıdır), URL listesinde sağ tıklayın, İçerikle HAR olarak kaydet'i seçin ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin. Microsoft Edge'de kaydı saklamak için geliştirici araçları penceresinde kayıt düğmesini kapalı konuma getirin (yeşil olmalıdır), HAR olarak dışarı aktar'ı seçin ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.
 6. Artık geliştirici araçları penceresini kapatabilirsiniz.
 7. Azure DevOps Portalına geçin ve Yük testi sayfasında Yeni'yi ve ardından HTTP Arşivi tabanlı test'i seçin.
 8. HTTP Arşivi dosyasını içeri aktar iletişim kutusunda Dosya Seç'i belirtin, HAR dosyanızı kaydettiğiniz konuma gidin, dosyayı seçin, sonra da 'ı ve Tamam'ı seçin.
 9. Ad kutusuna DevOpsPerfTest02 yazın. HAR dosyasına kaydedilmiş olan URL'leri, üst bilgileri ve QueryString parametreleri göreceksiniz.
 10. Ayarlar'ı seçip Çalıştırma süresi'ni 1 dakika olarak değiştirin. Coğrafi konumu ünite 2'de kullandığınız konuma ayarlayın.
 11. Kaydet’i ve ardından Testi çalıştır'ı seçin.
 12. Test tamamlandığında ortalama yanıt süresine bakın. Önceki sonuçlarla karşılaştırdığınızda nasıl görünüyor? HAR test sonuçları, uygulamanın tek URL testi sonuçlarına göre daha iyi durumda mı yoksa daha kötü durumda mı olduğunu gösteriyor?