Azure CLI ile sanal makineleri yönetme

Başlangıç
Geliştirici
Yönetici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Azure
Sanal Makineler
CLI’ler

Azure’daki sanal makinelerle ilgili diğer yönetim görevlerini oluşturmak, başlatmak, durdurmak ve gerçekleştirmek için platformlar arası Azure CLI’yi kullanın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure CLI ile sanal makine oluşturma
  • Azure CLI ile sanal makineleri yeniden boyutlandırma
  • Azure CLI ile temel yönetim görevleri gerçekleştirme
  • SSH ve Azure CLI ile çalışan bir VM'ye bağlanma

Önkoşullar

CLI ile Azure hizmetlerini denetleme modülü aracılığıyla Azure CLI aracı hakkında temel bilgilere sahip olma.