Şirket içi MySQL veritabanlarını MySQL için Azure Veritabanı'na geçirme

Orta
Veri Mühendisi
Azure

Bu modülde, MySQL iş yüklerini Azure 'a geçirmenin avantajları hakkında bilgi edineceksiniz, MySQL için Azure veritabanı örneği oluşturmayı ve şirket içi MySQL veritabanlarını Azure 'a geçirmeyi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • MySQL için Azure veritabanı 'nın özelliklerini ve sınırlamalarını açıklama.
  • Şirket içi bir MySQL veritabanını MySQL için Azure veritabanı 'na geçirin.
  • Şirket içi MySQL veritabanlarınızı kullanan mevcut uygulamaları, MySQL için Azure veritabanı 'na bağlanmak üzere yeniden yapılandırın.

Önkoşullar

  • İçeri/dışarı aktarma ve yedekleme/geri yükleme gibi bu sistemler için uygulama geliştirme, yönetim, yedekleme ve kurtarma teknikleri dahil olmak üzere MySQL veya PostgreSQL veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi.
  • Temel Azure kavramları hakkında bilgi ve Azure portalını kullanma deneyimi.