SQL iş yüklerini Azure SQL veritabanlarına geçirme

Orta
Veri Mühendisi
SQL Veritabanı
SQL Server

Bu modülde, SQL Server bir veritabanını Azure SQL veritabanı 'na taşımaya yönelik avantajların ve işlemlerin nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure SQL veritabanı geçişi SQL Server ilgili hususları açıkla.
  • Azure SQL veritabanı 'na çevrimdışı geçiş gerçekleştirme yöntemlerini ve adımlarını tanıtın.
  • Azure SQL veritabanı 'na çevrimiçi geçiş gerçekleştirme yöntemlerini ve adımlarını tanıtın.
  • Yedekleme, yüksek kullanılabilirlik, olağanüstü durum kurtarma ve ölçeklenebilirlik bölümünde veritabanınızın hizmet sürekliliği olduğundan emin olmak için geçiş sonrası adımları araştırın.

Önkoşullar

Aşağıdaki önkoşulların tamamlanması gerekir:

  • SQL Server Veritabanı dosya yönetimini anlama
  • Azure portalında başarılı bir şekilde oturum açma
  • Azure depolama seçeneklerini anlama
  • Azure işlem seçeneklerini anlama