Azure Data Factory veya Azure SYNAPSE işlem hattında veri hareketini ve dönüştürmeyi düzenleme

Orta
Veri Mühendisi
Veri Bilimcisi
Data Factory
Synapse Analytics

bu modülde, Azure Data Factory diğer Azure veri platformunu ve Machine Learning teknolojilerini kullanarak büyük ölçekli veri hareketini nasıl düzenleyebileceğinizi öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

 • Giriş
 • Data Factory denetim akışını anlama
 • Data Factory işlem hatları ile çalışma
 • Data Factory işlem hatları hatalarını ayıklama
 • Data Factory bileşenlerine parametreler ekleme
 • Azure SYNAPSE Pipelines bir not defterini tümleştirme
 • Data Factory paketlerini yürütme
 • Bilgi kontrolü
 • Özet

Önkoşullar

Öğrenci şunları yapabilmelidir:

 • Azure portal oturum açın
 • Kaynak gruplarını açıklayın ve oluşturun
 • Azure Data Factory ve temel bileşenlerini açıkla
 • Kopyalama etkinliğini kullanarak Azure Data Factory verileri alma