Çalışma alanları gelişti

Tamamlandı

Çalışma alanları, çalışma arkadaşlarınızla işbirliği yaparak pano, rapor, veri kümesi ve sayfalandırılmış rapor koleksiyonları oluşturabildiğiniz yerlerdir. Yeni çalışma alanı deneyimi içeriğe erişimi daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Bu ünitede yeni çalışma alanları ve bunların klasik çalışma alanlarından farkı anlatmaktadır. Klasik çalışma alanları gibi bunları da uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için kullanırsınız.

Yeni, yükseltilmiş çalışma alanları ve mevcut klasik çalışma alanları birlikte kullanılabilir. Yeni çalışma alanı deneyimi varsayılan çalışma alanı türüdür. Gerekirse yine de klasik çalışma alanlarını Microsoft 365   gruplara göre oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.

Yeni ve klasik çalışma alanları arasındaki farklar

Yeni çalışma alanlarıyla bazı özellikler yeniden tasarlandı. Temel farklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Yeni çalışma alanlarının oluşturulması, yeni Microsoft 365 oluşturmaz   Klasik çalışma alanları gibi. Yeni çalışma alanı yönetiminin tamamı Office 365’te değil Power BI’dadır. İçeriklere kullanıcı erişimini Microsoft 365 gruplarıyla yönetmeye devam edebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken çalışma alanı erişim listesine bir Microsoft 365 grubu eklemektir.

 • Daha ayrıntılı çalışma alanı rolleri kullanma   yeni çalışma alanlarında daha esnek izin yönetimi için. Klasik çalışma alanlarında, üyeler ve yöneticiler listesine sadece kişileri ekleyebilirsiniz.

 • Çalışma alanı rollerine kullanıcı grupları atama: Yeni çalışma alanlarında, kullanıcı yönetimini kolaylaştırmak için bu rollere birden çok Active Directory güvenlik grubu, dağıtım listesi veya Microsoft 365 grubu ekleyebilirsiniz.

 • Kişi listesi: Yeni çalışma alanlarında, çalışma alanı etkinliği hakkında bildirim alacak kişileri belirleyebilirsiniz.

 • Şablon uygulamaları oluşturma: Yalnızca yeni  çalışma alanlarında şablon   uygulamaları oluşturabilirsiniz. Şablon uygulamaları, kuruluşunuzun dışındaki müşterilere dağıtabileceğiniz uygulamalardır. Daha sonra bu müşteriler kendi verilerini şablon uygulamanıza bağlayabilir. Şablon uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Veri kümelerini paylaşma: Belirli bir çalışma alanının dışında veri kümesi paylaşmak için, veri kümesini içeren raporu yeni çalışma alanlarından birine kaydetmeniz gerekir. Klasik çalışma alanlarından veri kümeleri paylaşılamaz. Paylaşılan veri kümeleri hakkında daha fazla bilgi okuyun.

 • Kurumsal içerik paketleri: Klasik çalışma alanlarında kurumsal içerik paketleri oluşturup kullanırsınız. Yeni çalışma alanlarında bunları oluşturamaz veya kullanamazsınız. Uygulamalar ve şablon uygulamaları, yeni çalışma alanlarındaki kurumsal içerik paketlerinin yerine geçer. Kurumsal içerik paketleri kullanım dışıdır, bu nedenle artık içerik paketlerinizi uygulamalara yükseltmek için iyi bir zaman. Yöneticilerin zaman çizelgesi için klasik çalışma alanlarını yükseltebillerini Power BI blog gönderisinin çalışma alanı yükseltme yolharitası   bölümüne bakın.

Not

En iyi uygulama olarak, son kullanıcıları yeni çalışma alanlarını kullanmaya teşvik etmelisiniz. Yöneticiler, Yönetici portalında klasik çalışma alanı oluşturulmasını engelleme seçeneğine sahip olur. Kiracı ayarları'nın ardından Çalışma alanı ayarları'nın üzerine gidin ve Klasik çalışma alanı oluşturulmasını engelle'yi seçin.

Klasik çalışma alanları, PBI kiracınızı gerçekten karmaşık hale gelecektir.

Yeni ve klasik çalışma alanı farklılıkları ve yeni özelliklerle ilgili daha fazla ayrıntı burada bulunabilir.

Diğer çalışma alanı geliştirmeleri

Çalışma alanlarında işbirliğine yönelik daha esnek bir yaklaşım isteğinde olan müşteri geri bildirimlerine dayanarak, bazı özellikler iyileştirildi ve yeni özellikler eklendi. Bu geliştirmelerden bazıları aşağıda listele ve listelerde ve ve listelerde ve listelerde yer almaktadır.

 • Lisanslama zorunluluğu: Raporları bir yeni çalışma alanı deneyiminde yayımlama işlemi mevcut lisans kurallarını zorunlu kılar. Yeni çalışma alanlarında işbirliği yapan veya Power BI hizmetindeki diğer kullanıcılarla içerik paylaşan kullanıcıların Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir. Pro lisansı olmayan kullanıcılar "Yalnızca Power BI Pro lisansı olan kullanıcılar bu çalışma alanında yayımlayabilir" hatasını görür.

 • Üyeler yeniden paylaşım ayarı: Yeni çalışma alanlarındaki Katkıda Bulunan rolü, klasik çalışma alanlarındaki 'Üyeler yeniden paylaşabilirsiniz' ayarının yerini alır.

 • Salt okunur çalışma alanları: Yeni çalışma alanlarındaki Görüntüleyici rolü, klasik bir çalışma alanında kullanıcılara salt okuma erişimi verme işleminin yerine geçer. Görüntüleyici rolü, yeni çalışma alanlarında benzer salt okuma erişimini sağlar.

 • Pro lisansı olmayan kullanıcılar   çalışma alanı yalnızca Görüntüleyici rolüne sahipse Power BI Premium yeni bir çalışma alanına erişebilirsiniz.

 • Kullanıcıların verileri dışarı aktarmasına izin verme: Yeni çalışma alanında Görüntüleyici rolüne sahip olan kullanıcılar bile çalışma alanındaki veri kümelerinde Oluşturma iznine sahip olmaları durumunda verileri dışarı aktarabilir. Veri kümeleri için Oluşturma izni hakkında daha fazla bilgi okuyun.

 • Yeni çalışma alanlarında Çalışma alanını bırak düğmesi   yok.

Geliştirilmiş çalışma alanı deneyiminde yeni özellikler

Çalışma alanı kişi listesi

Kişi listesi özelliği, yeni çalışma alanlarında oluşan sorunlar hakkında hangi kullanıcıların bildirim alacaklarını belirtmenize olanak sağlar. Varsayılan olarak, yeni çalışma alanında çalışma alanı yöneticisi olarak belirtilen tüm kullanıcı veya gruplar bildirim alır. Bu listeye ekleme yapabilirsiniz. Kişi listesinde yer alan kullanıcılar veya gruplar da yeni çalışma alanlarının kullanıcı arabiriminde (UI) listelenir, böylece çalışma alanı son kullanıcıları kimlerle iletişim kurmayacaklarını bilirsiniz.

Çalışma alanı kişi listesini oluşturma hakkında bilgi okuyun.

OneDrive Çalışma Alanı

Power BI çalışma alanlarından birini Microsoft 365 bir grup oluşturmaz. Yine de, yeni çalışma alanıyla ilişkili bir OneDrive’a sahip olmanız yararlı olabilir. Yeni çalışma alanlarındaki OneDrive Çalışma Alanı özelliği sayesinde, SharePoint Belge Kitaplığı dosya depolama alanının çalışma alanı kullanıcıları tarafından kullanılabildiği bir Microsoft 365 grubu yapılandırabilirsiniz. Grubu Power BI dışında oluşturmanız gerekir.

Roller

Roller yeni çalışma alanlarında kimlerin neler yapabileceğini yönetmenizi sağlar ve bu sayede ekipler işbirliği yapabilir. Yeni çalışma alanları kişilere ve kullanıcı gruplarına (güvenlik grupları, Microsoft 365 grupları ve dağıtım listeleri) roller atamanıza olanak tanır.

Yeni bir çalışma alanına erişim vermek için bu kullanıcı gruplarını veya bireyleri çalışma alanı rollerinden biri olarak attayabilirsiniz:

 • Yönetici
 • Üye
 • Katılımcı
 • Görüntüleyici

Kullanıcı grubundaki herkes atadığınız rolü alır. Bir kişi birkaç kullanıcı grubunda yer alıyorsa atandıkları rol tarafından sağlanan en yüksek izin düzeyine sahip olur. İç içe kullanıcı gruplarınız varsa, kapsam içinde yer alan tüm kullanıcıların izni olur. Görüntüleme ve etkileşim dışında bu özelliklerin tamamı için bir Power BI Pro lisansı gerekir. Lisanslama hakkında daha fazla bilgi içinbu   makaleyi okuyun.

Lisans ve yönetim

Lisanslar

Yeni çalışma alanlarından birisi paylaşılan bir kapasitede yer alıyorsa bu çalışma alanına eklediğiniz herkesin bir Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir. Bu kullanıcıların tümü yeni çalışma alanındaki panolarda ve raporlarda işbirliği yapabilir. Kuruluşunuzun içindeki diğer kişilere içerik dağıtmak istiyorsanız söz konusu kullanıcılara Power BI Pro lisansları atayın veya çalışma alanını Power BI Premium kapasitesine taşıyın.

Konuk kullanıcılar

Varsayılan olarak, Azure AD B2B Konuk kullanıcıları   çalışma alanlarına erişe değildir. Power BI yöneticileri dış konuk kullanıcıların kuruluş içeriklerini düzenlemesine ve yönetmesine izin ve olabilir. Etkinleştirilen Konuk kullanıcılar izinleri olan çalışma alanlarına erişebilir.

Yeni çalışma alanı deneyimi çalışma alanlarını yönetme

Yeni çalışma alanı deneyimiyle oluşturulan çalışma alanlarının yönetimi Power BI yönetim portalından yapılır. Power BI kuruluşta kimlerin çalışma alanı oluştur hem de uygulamaları dağıta karar vermelerini sağlar. "Yönetici portalı" makalesinde kullanıcıların çalışma alanı oluşturma   becerisini yönetme hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yöneticiler, kuruluşlarındaki tüm çalışma alanlarının durumunu da görebilirler. Çalışma alanlarını yönetebilir, kurtarabilir ve hatta silebilirler. "Yönetim portalı" makalesinde çalışma   alanlarını yönetme hakkında bilgi edinebilirsiniz.