Power BI ortamda idare sağlama

Orta
Yönetici
Microsoft Power Platform
Power BI

Power BI idare, bir bı ortamının etkili, denetimli ve değerli işlemlerini tanımlayan ve sağlayan bir kurallar, düzenlemeler ve ilkeler kümesidir. bu modülde, Power BI kiracıyı yönetmek için gereken temel bileşenleri ve uygulamaları öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Geçerli bir bı idare modelinin temel bileşenlerini tanımlama
  • Veri yönetimi ile ilişkili anahtar öğelerini açıklama
  • Bir bı idare stratejisinin öğelerini yapılandırma, dağıtma ve yönetme
  • Bı yardım ve destek ayarlarını ayarlama

Önkoşullar

bir bı ortamında Power BI ve idare uygulamalarıyla benzerlik.