Bilginizi ölçün

Tamamlandı

Neler öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1.

Aşağıdakilerin hangisi etkili bir iş iş idaresi modelinin ortak bir bileşeni DEĞILDIR?

2.

Hangi veri idaresi öğesi, bir veri sistemi içinde veri Power BI tanımlar?

3.

Aşağıdaki yönetici rollerinden hangisi kiracı ayarlarını yapılandırmakla sorumlu DEĞILDIR?

4.

Özel yardım ve destek menüsünde özelleştirme için hangi bağlantı SAĞLANMAZ?