Azure API Management'ta API'lerinizi koruma

Başlangıç
Geliştirici
Azure
API Management

Azure API Management içindeki ilkelerle arka uç API'lerinizi bilgilerin açığa çıkmasına karşı koruyun ve kaynak tükenmesini önlemek için kısıtlama uygulayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Azure API ağ geçidi oluşturma
  • Ağ geçidine bir RESTful API aktarma
  • İsteklerin güvenliğini sağlamak ve istekleri kısıtlamak için ilkeler uygulama
  • Uygulanan ilkeleri test etmek için bir API çağrısı yapma

Önkoşullar

  • İşlemler ve uç noktalar gibi temel web API'si kavramları hakkında bilgi