İlk Python programınızı oluşturma

Başlangıç
Geliştirici
Öğrenci
Visual Studio

Son kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için kod yazarak Python’u kullanmaya başlayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Python kod dosyaları oluşturma ve Visual Studio Code içinden bu kodu yürütme.
  • Komut satırına metin iletisi göndermek için kod yazma.
  • Komut satırından kullanıcı girişini kabul etmek için kod yazma.
  • Derleme ve çalışma zamanı hatalarının neden oluştuğunu ve sonraki adımda yapılması gerekenleri anlama.
  • Kullanıcıya özel biçimlendirilmiş iletiler göstermek için sabit kodlanmış metinleri kullanıcı girişiyle birleştirme.
  • Sayısal veriler üzerinde matematiksel ekleme işlemi gerçekleştirme.
  • Alfasayısal verileri sayısal verilere dönüştürme ve geri dönüştürme (ve bunu yapma nedeninizi öğrenme).

Önkoşullar

  • Python 3.x yüklü
  • Visual Studio Code yüklü
  • Visual Studio Code için Python araçları ve Pylint gibi önerilen tüm araçlar yüklü