Alıştırma - Merhaba dünya!

Tamamlandı

Programlama öğrenmenin en kolay yolu, temel fikirleri anlayıp önemli teknikleri uygulamanıza yardımcı olan onlarca (yüzlerce değilse) küçük program yazmaktır.

Oluşturacaklarınız

Bu ünitede, tek bir kod satırı kullanarak ekrana ileti yazan bir program oluşturmaya başlayacaksınız. Bu etkinlikte Visual Studio Code’a gidip kod düzenleyicisinde çalışmanız gerekir.

1. Adım - İlk Python projeniz için yeni klasör oluşturma

 1. Bilgisayarınızda, işinizi depoladığınız bir klasör yapısı oluşturun.

  Not

  Her modül için tüm alıştırmaları içeren tek bir klasör oluşturmanızı öneririz. Bu yeni üst klasörü, python veya learn gibi dilediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz. Aşina olduğunuz araçlarla teknikleri kullanın ve klasörü sabit sürücünüzde kolayca bulabileceğiniz bir yerde oluşturun.

 2. Bu modülde birlikte çalışacağımız alıştırma dosyaları için bu üst düzey klasörde bir alt klasör oluşturun. Yeni az klasörü merhaba gibi dilediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz.

  İpucu

  Yaklaşan Python modüllerinde yeni bir klasör oluşturmanız istendiğinde, yeni alt klasörleri bu adımda oluşturduğunuz üst klasörün alt öğeleri olarak oluşturduğunuzdan emin olun.

2. Adım: Visual Studio Code’u açma

İşletim sisteminizden Visual Studio Code’u açmak için aşina olduğunuz tekniği kullanın.

 1. Visual Studio Code ' de oluşturduğunuz klasörü açın, dosya > klasörü aç' ı seçin.

 2. Klasör aç penceresinde oluşturduğunuz klasörü bulun ve seçin.

  Klasörün adı, Gezgin görünümünde soldaki bölmede listelenir.

3. adım-yeni bir dosya oluşturma ve kaydetme

Bir dosya oluşturmak ve kaydetmek için Visual Studio Code içinde Kullanıcı arabirimini kullanacaksınız.

 1. Dosya > Yeni Dosya’yı seçin.

  Bu eylem, Düzenleyici bölmesinde "Başlıksız-1" başlıklı yeni bir sekme ekler.

 2. Dosya > Farklı Kaydet’i seçin ve dosyayı hello.py olarak adlandırın.

4. adım-dosyaya kod ekleme

Yeni Hello.py dosyası boş, ancak daha sonra kod ekleyeceksiniz.

Aşağıdaki kodu Düzenleyici bölmesinde yazın:

print("Hello World!")

Önemli

Kodu burada gördüğünüz gibi, parantezlerle tırnak işaretlerini doğru sırada ve print sözcüğünü küçük harf kullanarak yazın. Tek bir karakteri bile yanlış yazarsanız programınızın hata vermesine ve çalışmamasına neden olur.

5. adım-dosyayı kaydetme ve programınızı yürütme

 1. Kodu yazdıktan sonra, Dosya > Kaydet’i seçin.

  Not

  Sekmedeki dosya adının sağında beyaz bir nokta varsa dosyanızın kaydedilmesi gerektiğini görebilirsiniz.

 2. Programınızı yürütmek için sekmelerin sağ tarafındaki yeşil oku seçin.

  Okun üzerine gelirseniz “Python Dosyasını Terminalde Çalıştırma” araç ipucunu görürsünüz. Bu, doğru yerde olduğunuzu anlamanızı sağlar.

  Python kodunu çalıştırmak için seçtiğiniz yeşil okun etrafındaki açıklama balonu ile Visual Studio Code’un ekran görüntüsü.

  Kod çalıştırıldığında, Terminal penceresinde iki satır görünür:

  • İlk satır, kod dosyasını derleyip yürütmek için gereken komuttur.

   C:\python\hello>C:/Users/<user>/AppData/Local/Programs/Python/Python38-32/python.exe c:/python/hello/hello.py
   

   Not

   Çıkış, işletim sisteminize göre değişir. Ayrıca, Windows’daki yolunuz farklı olacaktır. <user> yerine kullanıcı adınızı koyun.

  • Terminal penceresine yazdırılan diğer satır, kod penceresinin altında görünür:

   Hello World!
   

  Başarılı!

<a name="wait-i-got-an-error">Bir saniye, hata aldım

Kodu çalıştırmayı denediğinizde bir hata oluşabilir. Birçok farklı nedenden dolayı bir hata oluşabilir.

Örneğin aşağıda gösterildiği gibi, print sözcüğü için küçük p harfi yerine büyük P harfi kullanmış olabilirsiniz:

Print(&quot;Hello World!")

Büyük Y harfi, çıkışınızda şu hata iletisini oluşturur:

Traceback (most recent call last):
 File "c:/python/hello/hello.py", line 1, in <module>
  Print("Hello World!")
NameError: name 'Print' is not defined

Önemli

Önceden anlatıldığı gibi, kod yazarken duyarlık kritik öneme sahiptir. Python büyük/küçük harfe duyarlıdır; yani print ve Print sözcükleri iki farklı anlama gelir. İçinde büyük P harfi olan bir Print işlevi yoktur.

Neyse ki Visual Studio Code, kodu çalıştırmadan önce bu hataları yakalamanıza yardımcı olur. Print’in altında kırmızı dalgalı çizgi görmeniz gerekir. Sözcüğün üzerine geldiğinizde, bir araç ipucu “Tanımsız değişken 'Print'” ifadesini görüntüler. Bu ileti için daha fazla açıklama gerekiyor, ancak şimdilik kodunuzdaki olası sorunları yakalayabilirsiniz.

Hatalı büyük P harfi ile altı kırmızı dalgalı çizgili olan “Print” sözcüğü ile Visual Studio Code’un ekran görüntüsü.

Önemli

Kırmızı dalgalı çizginin görünmesi için değişiklikleri dosyanıza kaydetmeniz gerekir.

Söz dizimi hatası, karakter sırasını dönüştürülmüş

Kodunuzdaki diğer türden sorunları bulmak için aynı tekniği kullanabilirsiniz. Örneğin, kapatma parantezi ve tırnak işareti kapatma gibi belirli karakterlerin sırasını söylemenizi sağlar.

 1. Aşağıdaki kodu düzenleyici bölmesine yazın ve kaydedin:

  print("Hello World!)"
  
 2. Kodu çalıştırın, aşağıdaki hata iletisini görürsünüz:

   File "c:/python/hello/hello.py", line 2
  
               ^
  SyntaxError: unexpected EOF while parsing
  

Burada da hata iletisi henüz çok anlamlı olmayabilir. Dosyayı kaydettikten sonra, Visual Studio Code kapatma tırnak işaretinin altına kırmızı dalgalı çizgi ekler. Böylece sorunu kendiniz tanılarken yararlı olabilecek bir ipucu elde etmiş olursunuz.

Bu kod, Python 'un sözdizimi kurallarını izlemediği için çalışmaz. Koddaki söz dizimi, insan dilindeki dil bilgisine benzer. Bu kodun neden Python sözdizimi kurallarını bir süre içinde ihlal ettiğini açıklayacağız.

Sözdizimi hatası, parantez üzerine köşeli ayraç

Bazı hataların yakalanıp düzeltilmesi kolaydır. Diğerleri için biraz daha fazla çaba gerekebilir.

 1. Parantez yerine köşeli ayraçları, burada gösterildiği gibi kullanın:

  print["Hello World!"]
  

  Dosyayı kaydettikten sonra, print’in altında kırmızı dalgalı çizgi görüntülenir. Bu kez, kırmızı dalgalı çizginin üzerine geldiğinizde ek bilgi içeren bir paragraf görürsünüz.

  print komutu ve hata iletisiyle ilgili başvuru bilgisi gösteren ileti kutusu ile Visual Studio Code’un ekran görüntüsü.

  Bu bilginin ne anlama geldiğini başka bir modülde anlatacağız, ancak şu anda biraz gelişmiş düzeyde olduğundan şimdilik geçebiliriz. Buradaki önemli nokta, kodda bir sorun olduğudur.

 2. Programı çalıştırın, çıktıda aşağıdaki hata iletisi görüntülenir:

  Traceback (most recent call last):
   File "c:/python/hello/hello.py", line 1, in <module>
    print["Hello World!"]
  TypeError: 'builtin_function_or_function' object is not subscriptable
  

  Sorunu tanımlamadığından, ne yazık ki bu hata iletisi yararlı değildir: İşlev çağırmak için köşeli ayraçları parantezle değiştirmeniz gerekir.

Gelecekte buna benzer durumlar için Python bilginize ve sorunu yakalayabilecek bir çift göze güvenmeniz gerekir.

Deneyim kazandıkça hem bilgi elde edersiniz hem de gözle yakalama olasılığınız yükselir. Başta göz korkutucu görünebilir, ancak pratik yaptıkça bu bilgide ve çok daha fazlasında ustalaşırsınız.

Programınız nasıl çalıştı?

print adlı işlevi çağırdınız. İşlev, yazılım sisteminde tek bir görevi tamamlamak için birlikte çalıştığı kodu içerir. Bu adı kullanarak işlevselliğini çağırabilmeniz için işleve bir ad verilir. print işlevinin tek işi çıkışa bilgi göndermektir. Bu çıkış, komut satırı veya terminal penceresinden görüntülenebilir.

Bir işlevi çağırmak için işlev çağırma işleçleri olarak adlandırılan bir parantez kümesi kullanırsınız. Parantez kümesi, Python yorumlayıcısına bu işlevi yürütmesini istediğinizi belirten yönergelerinizdir.

Daha sonra kendi işlevlerinizi oluşturmayı öğreneceksiniz. Başta, Python’u oluşturan kişilerin uygulamaları daha hızlı yazmanıza yardımcı olmak için oluşturduğu işlevleri kullanırsınız. Ayrıca, çok sayıda görev gerçekleştirmek için Python programlarınızda kullanılabilen işlevleri önemli ölçüde genişleten üçüncü taraf kitaplıklarından yararlanmayı öğrenirsiniz.

Bazı işlevler, işlevin görevini tamamlamak için kullanabileceği bir bağımsız değişkeni geçmenizi sağlar. Bu örnekte, print işlevini, iletinizi (Hello World!) içeren bir değişmez dizeye gönderdiniz. Bağımsız çağırma işleçlerinin içinde bağımsız değişkenleri geçersiniz.

Değişmez dize, alfasayısal karakterler içeren sabit kodlanmış bir değerdir. Başka bir deyişle, çıktıya tam olarak şu karakter dizesini yazdırmak istiyorsunuz: H, e, l, l, o, boş alan, W vb. Bir tırnak işareti çifti veya tek tırnak işareti çifti kullanarak bir değişmez dize tanımlarsınız.

Python derleyicisi kodu değerlendirdiğinde, söz dizimi hatalarını denetleyip kodu yalnızca sıfır ve bir değerlerinden oluşan bytecode adlı bir sıkışık söz dizimine dönüştürür. Python yorumlayıcısı bu söz dizimini nasıl okuyacağını anlar ve her yönergeyi satır satır işler.

Senaryomuzda yalnızca bir kod satırı vardır. Daha fazla olsaydı üstten alta doğru çalışırdı. Son satırı yürüttükten sonra programdan çıkıp denetimi işletim sistemine geri döndürürdü.

Özet

Bu ilk ünitedeki en önemli dersleri çıkarmak için kısaca gözden geçirelim:

 • Python kodu yazma, duyarlıkta bir uygulamadır. Kod yazarken doğru yazımı, büyük/küçük harfleri ve simgeleri kullanın.
 • print() Çıkış için işlev. Metin biçimindeki bilgileri bir komut satırı veya terminal arabirimi üzerinden çıkışta görüntülemek için print işlevini kullanın.
 • Sabit dize, tam olarak programınızda yazıldığı gibi kullanmak istediğiniz tek karakterlerin bir dizesidir. Bir tırnak işareti çifti veya tek tırnak işareti kullanarak bir değişmez dize tanımlarsınız.
 • Visual Studio Code kodu yazma ve çalıştırmaya yardımcı olur. Visual Studio Code kod dosyası oluşturma, çalışmanızı kaydetme ve yeşil ok simgesini seçerek kodunuzu çalıştırmayı kolaylaştırır.
 • Derleyici hataları gösterir. Kodunuz geçersiz söz dizimi içeriyorsa Python derleyicisi yürütmeyi durdurur ve hata iletisi görüntüler. Derleyicinin sağladığı ipuçlarını kullanarak hatayı düzeltip yeniden deneyebilirsiniz.
 • Görsel ipuçları, sorunları belirtmenize yardımcı olur. Kod dosyanızı kaydettiğinizde, Visual Studio Code kodu analiz eder ve programı çalıştırmayı denemeden önce olası hataları yakalamanıza yardımcı olmak için görsel bir ipucu ekler.