Python 'da if ve Else deyimleriyle dal kodu yürütme

Başlangıç
Geliştirici
Öğrenci
Visual Studio

Karar mantığını ifade etmek için karşılaştırma ve mantık işleçleriyle if deyimi Boole ifadelerini kullanın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Python kodunuza karar mantığı eklemek için if ... elif ... else deyimlerini kullanma.
  • Boole veri türünü ve Python’da temsil ettiklerini anlama.
  • Zengin karşılaştırma ve mantık işleçleri kümesini kullanarak Boole ifadeleri oluşturma.

Önkoşullar

  • Python geliştirme ortamı zaten ayarlandı ve bir dosyada depolanan Python kodunu oluşturmayı, düzenlemeyi ve çalıştırmayı öğrenin .py .
  • Ve gibi giriş ve çıkış işlevlerinin kullanımına maruz olma print() input() .
  • Değişkenlere değerler oluşturmayı ve atamayı öğrenin.