Giriş

Tamamlandı

Önceki modülde, Python yorumlayıcısının kod dosyanızdaki her kod satırını sırasıyla yürüttüğünü öğrenmiştiniz. Son kod satırını başarıyla yürüttükten sonra program sonlanır.

Bir programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biri, belirli bir karara göre programın kod yürütme yolunu dallandırabilme özelliğidir. Dallanma terimi, programın alabileceği iki veya daha fazla ayrı yolu ifade eder. Sıralı bir yol yerine, oluşturduğunuz bir koşula göre yürütülüp yoksayılabilecek ayrı yollar oluşturursunuz. Örneğin, kullanıcı istendiğinde y veya yes değerini girerse önemli bir görev gerçekleştiren belirli bir kodu yürütmek isteyebilirsiniz. Başka bir değer girerse Python yorumlayıcısının bu kodu yoksayıp farklı bir kodu yürütmesini istersiniz.

Bu modülde, if deyimini ve Python kodunuzun yürütme yolunu dallandırmak için elif ve else deyimlerini kullanmayı öğreneceksiniz. Eşleşip eşleşmediklerini görmek için kodunuzun değişken değerlerini değerlendirmesine olanak veren koşullar oluşturmak için Boole ifadelerini kullanacaksınız. Boole ifadelerinizin kullanışlılığını artırmak için farklı karşılaştırma işleçleri kullanacaksınız.

Bu modülün sonunda, daha ilginç ve karmaşık uygulamalar oluşturabilmeniz için Python kodunuza karar mantığı ekleyebileceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Python kodunuza karar mantığı eklemek için if ... elif ... else deyimlerini kullanma.
  • Boole veri türünü ve Python’da temsil ettiklerini anlama.
  • Zengin karşılaştırma ve mantık işleçleri kümesini kullanarak Boole ifadeleri oluşturma.

Önkoşullar

  • Python geliştirme ortamınızı ayarlamış ve .py dosyasında depolamam Python kodlarını oluşturmayı, düzenlemeyi ve yürütmeyi biliyor olmanız gerekir.
  • print() ve input() gibi çıkış ve giriş işlevlerinin kullanımını göstermeniz gerekir.
  • Değerleri oluşturup değişkenlere atamayı bilmeniz gerekir.

Bu kavramlardan birini gözden geçirmeniz veya öğrenmek gerekiyorsa bu öğrenme yolunda yer alan yukarıdaki modülleri ziyaret edin.