Özet

Tamamlandı

Sunucusuz SQL havuzları, veri gölünde dosyaları kolayca sorgulamaya olanak sağlar. CSV, JSON, Parquet gibi çeşitli dosya biçimlerini sorguabilirsiniz. Tanıdık T-SQL söz dizimi ve birkaç yeni özellik kullanarak, veri gölünde ham dosyalardan işletmeniz için kullanışlı içgörülere kolayca gidebilirsiniz.

Bu derste şunların nasıl olduğunu öğrendiniz:

  • Sunucusuz Azure Synapse havuzlarını kullanarak CSV SQL sorgulama
  • Sunucusuz veri havuzlarını kullanarak Azure Synapse Parquet SQL sorgulama
  • Sunucusuz Azure Synapse havuzlarını kullanarak JSON SQL sorgulama
  • Sunucusuz veri havuzlarını kullanarak Azure Synapse dosya ve SQL sorgulama
  • Sunucusuz havuz kullanırken depolamayla ilgili Azure Synapse dikkat SQL anlama