Konuşma tanıma ve sentezleme

Orta
Yapay Zeka Mühendisi
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Azure
Bilişsel Hizmetler
SDK

Azure Bilişsel Hizmetler'i kullanarak konuşma tanımayı ve sentezlemeyi öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Konuşma tanıma ve sentezleme hakkında bilgi edinme
  • Azure'daki Konuşma bilişsel hizmetini kullanmayı öğrenme

Önkoşullar

Azure portalında gezinebilme