Sonuçları T-SQL'de sıralama ve filtreleme

Başlangıç
Veri Çözümleyici
Veri Mühendisi
Veri Bilimcisi
Veritabanı Yöneticisi
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
Teknoloji Yöneticisi
SQL Server
SQL Yönetilen Örnek
Sanal Makinelerde SQL Server
SQL Sanal Makineleri

Sorgu sonuçlarını sıralamayı ve filtrelemeyi öğrenin

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Sonuçlarınızı sıralama
  • Sıralanmış sonuçları sınırlama
  • Sayfalı sonuçları iade edin
  • Yinelenenleri kaldırma
  • Verileri ölçütlerle filtreleme

Önkoşullar

Bu modüle başlamadan önce SELECT Transact-SQL deyiminin temel söz dizimi hakkında bilgi sahibi SQL gerekir.