Graph API ile Azure Cosmos DB'de graf verisi depolama ve var olan verilere erişme

Başlangıç
Geliştirici
Azure
Cosmos DB

Graf veritabanı olarak Azure Cosmos DB'yi kullanan bir uygulama oluşturun. Veri Gezgini'ni kullanarak graf verilerini depolayın, alın, işleyin ve görselleştirin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Graf veritabanının uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını belirleme
  • Gremlin API'sini kullanarak bir uygulamadan graf veritabanına veri depolama
  • Gremlin API'sini kullanarak bir uygulamadan graf veritabanındaki verileri sorgulama

Önkoşullar

  • Azure Cosmos DB oluşturma ve kullanma konusunda başlangıç düzeyinde bilgi