Özet

Tamamlandı

Bu modülde, bir makine öğrenimi modelini eğitme ve değerlendirme hakkında bilgi edindiniz.

Bu modülü tamamladığınıza göre şunları yapabilirsiniz:

  • Spark ML açıkla.
  • Makine öğrenimi modelini eğitme ve doğrulama.
  • Diğer makine öğrenimi çerçeveleri kullanın.