GitHub en iyi deneyimlerini kullanarak projenizi karşıya yükleme

Başlangıç
DevOps Mühendisi
Yönetici
Geliştirici
Çözüm Mimarı
GitHub
Azure

Mevcut projenizi GitHub’a yükleme hakkında bilgi edinin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Kodunuzun nerede depolandığını belirleme
  • Kodu depoya tanıtma
  • .gitignore gibi önemli Git dosyaları oluşturma
  • Deponuzu yönetmek ve topluluk katılımı eklemek için önemli olan sonraki adımları belirleme

Önkoşullar

  • Bir GitHub hesabı