Azure Machine Learning'de otomatik makine öğrenmesini kullanma

Başlangıç
Yapay Zeka Mühendisi
Veri Bilimcisi
Machine Learning

Makine öğrenmesi modeli eğitmek, zaman ve işlem kaynağı gerektiren yinelemeli bir süreçtir. Otomatik makine öğrenmesi bu süreci daha kolay hale getirebilir.

Öğrenme hedefleri

Azure Machine Learning'de otomatik makine öğrenmesi kullanıcı arabirimini kullanmayı öğrenin

Önkoşullar

Azure portalında gezinebilme