Azure Databricks veri çerçeveleri sütunları ile çalışma

Orta
Veri Mühendisi
Databricks

Sıralama, filtre ve toplama gibi sütun düzeyi dönüştürmeleri uygulamak için Azure Databricks DataFrame sütun sınıfını kullanın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Filtreleme ve toplamalar için sütun değerlerini belirtmeye yönelik sözdizimini öğrenin
  • Column sınıfının kullanımını anlayın
  • Sütun değerlerine göre bir veri çerçevesini sıralama ve filtreleme
  • Veri çerçevesindeki kayıtları kümenin sürücüsüne döndürmek için Collect () ve take () kullanın

Önkoşullar

Hiçbiri