Azure Machine Learning ile makine öğrenmesi modelleri oluşturmak için görsel Azure Machine Learning

Başlangıç
Yapay Zeka Mühendisi
Veri Bilimcisi
Azure
Machine Learning

Makine öğrenmesi yapay zekanın temelini oluşturur ve çok sayıda modern uygulama ve hizmet, tahmine dayalı makine öğrenmesi modellerine bağımlıdır. Kod yazmadan model oluşturup yayımlamak için Azure Machine Learning’i kullanmayı öğrenin.

Önkoşullar

Azure portalında gezinme yeteneği

Bu öğrenme yolundaki modüller

Makine öğrenmesi modeli eğitmek, zaman ve işlem kaynağı gerektiren yinelemeli bir süreçtir. Otomatik makine öğrenmesi bu süreci daha kolay hale getirebilir.

Regresyon, sayısal değerleri tahmin etmek için kullanılan denetimli bir makine öğrenmesi tekniğidir. Azure Machine Learning tasarımcısını kullanarak regresyon modelleri oluşturmayı öğrenin.

Sınıflandırma, kategorileri veya sınıfları tahmin etmek için kullanılan denetimli bir makine öğrenmesi tekniğidir. Azure Machine Learning tasarımcısını kullanarak sınıflandırma modelleri oluşturmayı öğrenin.

Kümeleme, benzer varlıkları özellikleri temelinde gruplandırmak için kullanılan denetimsiz bir makine öğrenmesi tekniğidir. Azure Machine Learning tasarımcısını kullanarak kümeleme modelleri oluşturmayı öğrenin.