Power BI Desktop'ta DAX kullanma

Orta
Uygulama Oluşturucu
Veri Çözümleyici
Power BI

Bu öğrenme yolunda Veri Analizi İfadeleri (DAX) hakkında bilgi edinecek ve veri modellerinizi hesaplamalarla iyileştirmek için gerekli olan temel becerileri edineceksiniz. Öncelikle Power BI Desktop model yapısını inceleyecek ve DAX hesaplamalarıyla nasıl iyileştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Daha sonra DAX formülü yazmayı ve hesaplanmış tablolar ve sütunların yanı sıra ölçüler gibi farklı model türü hesaplamalarını öğreneceksiniz. Değerlendirme bağlamları hakkında bilgi edinecek ve ilerleyen derslerde filtre bağlamını değiştiren DAX formüllerini nasıl yazacağınızı göreceksiniz. Son olarak akıllı zaman gösterimi ve yineleyici işlevlerini kullanarak DAX ifadesi yazmayı öğreneceksiniz.

Önkoşullar

Yok

Bu öğrenme yolundaki modüller

Bu modülde Power BI Desktop modellerinin yapısı, yıldız şeması tasarımı, analiz sorguları ve rapor görseli yapılandırması hakkında bilgi edineceksiniz. Bu modül, model tasarlamayı ve model hesaplaması eklemeyi öğrenmek için kullanabileceğiniz sağlam bir temel sunar.

Bu modülde farklı model hesaplama türleri olan hesaplanan tablo, hesaplanmış sütun ve ölçü oluşturmak için gerekli DAX formüllerini yazmayı öğreneceksiniz. Ayrıca nesneleri, sabitleri ve değişkenleri modellemek için işlevler, işleçler ve başvurular kullanan ifadelerden oluşan DAX formüllerini yazmayı ve biçimlendirmeyi öğreneceksiniz.

Bu modülü tamamladığınızda veri modelinize hesaplanan tablo ve hesaplanmış sütun ekleyebiliyor olacaksınız. Ayrıca hesaplanmış sütun formüllerini değerlendirmek için kullanılan satır bağlamını da tanımlayabileceksiniz. Bir tabloya Power Query kullanarak da sütun ekleyebileceğiniz için Power Query hesaplanan sütunları yerine hesaplanmış sütun oluşturmanın avantajlı olduğu durumları da öğreneceksiniz.

Bu modülde örtülü ve açık ölçülerle çalışmayı öğreneceksiniz. Tek bir sütunu veya tabloyu özetleyen basit ölçüler oluşturarak başlayacaksınız. Ardından modeldeki diğer ölçüleri temel alan daha ayrıntılı ölçüler oluşturacaksınız. Ayrıca hesaplanmış sütun ile ölçü arasındaki benzerlikler ve farklar hakkında da bilgi edineceksiniz.

Bu modülü tamamladığınızda yineleyici işlevlerin yapabileceklerini ve bunları DAX hesaplamalarınızda nasıl kullanabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Özel özetlemeler, derecelendirme ve birleştirme gibi hesaplamalar yapacaksınız.

Filtre bağlamı, bir ölçünün veya ölçü ifadesinin değerlendirilmesi sırasında uygulanan filtreleri ifade eder.

Akıllı zaman gösterimi günleri, ayları, çeyrekleri veya yılları konu alan hesaplamalardır.