Configuration Manager site sistemi sunucuları için desteklenen işletim sistemleriSupported operating systems for Configuration Manager site system servers

Uygulama hedefi: Configuration Manager (geçerli dal)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Bu makalede, bir Configuration Manager sitesini veya site sistemi rolünü barındırmak için kullanabileceğiniz Windows sürümlerinin ayrıntıları yer alabilir.This article details the Windows versions that you can use to host a Configuration Manager site or site system role.

Bu makaledeki bilgileri aşağıdaki makalelerdeki bilgilerle birlikte kullanın:Use the information in this article with the information in the following articles:

Windows Server 2019Windows Server 2019

Windows Server 2019 için geçerlidir: Standard ve DatacenterApplies to Windows Server 2019: Standard and Datacenter

Sürüm 1810 ' den başlayarak, bu işletim sistemi sürümü aşağıdaki roller için desteklenir:Starting in version 1810, this OS version is supported for the following roles:

Site sunucularıSite servers

 • Merkezi yönetim sitesiCentral administration site
 • Birincil sitePrimary site
 • İkincil siteSecondary site

Site sistemi sunucularıSite system servers

 • Uygulama Kataloğu web hizmet noktasıApplication Catalog web service point
 • Uygulama Kataloğu web sitesi noktasıApplication Catalog website point
 • Varlık Yönetim Bilgileri eşitleme noktasıAsset Intelligence synchronization point
 • Sertifika kayıt noktasıCertificate registration point
 • Bulut yönetimi ağ geçidi bağlantı noktasıCloud management gateway connection point
 • Veri ambarı hizmet noktasıData warehouse service point
 • Dağıtım noktası notunun 1Distribution point Note 1
 • Uç Nokta Koruma noktasıEndpoint Protection point
 • Kayıt noktasıEnrollment point
 • Kayıt proxy noktasıEnrollment proxy point
 • Geri dönüş durumu noktasıFallback status point
 • Yönetim noktasıManagement point
 • Raporlama hizmetleri noktasıReporting services point
 • Hizmet bağlantı noktasıService connection point
 • Site veritabanı sunucusu nonote 2Site database server Note 2
 • SMS_SağlayıcısıSMS_Provider
 • Yazılım güncelleştirme noktasıSoftware update point
 • Durum Geçiş noktasıState migration point

Windows Server 2016Windows Server 2016

Windows Server 2016 için geçerlidir: Standard ve DatacenterApplies to Windows Server 2016: Standard and Datacenter

Bu işletim sistemi sürümü aşağıdaki roller için desteklenir:This OS version is supported for the following roles:

Site sunucularıSite servers

 • Merkezi yönetim sitesiCentral administration site
 • Birincil sitePrimary site
 • İkincil siteSecondary site

Site sistemi sunucularıSite system servers

 • Uygulama Kataloğu web hizmet noktasıApplication Catalog web service point
 • Uygulama Kataloğu web sitesi noktasıApplication Catalog website point
 • Varlık Yönetim Bilgileri eşitleme noktasıAsset Intelligence synchronization point
 • Sertifika kayıt noktasıCertificate registration point
 • Bulut yönetimi ağ geçidi bağlantı noktasıCloud management gateway connection point
 • Veri ambarı hizmet noktasıData warehouse service point
 • Dağıtım noktası notunun 1Distribution point Note 1
 • Uç Nokta Koruma noktasıEndpoint Protection point
 • Kayıt noktasıEnrollment point
 • Kayıt proxy noktasıEnrollment proxy point
 • Geri dönüş durumu noktasıFallback status point
 • Yönetim noktasıManagement point
 • Raporlama hizmetleri noktasıReporting services point
 • Hizmet bağlantı noktasıService connection point
 • Site veritabanı sunucusu nonote 2Site database server Note 2
 • SMS_SağlayıcısıSMS_Provider
 • Yazılım güncelleştirme noktasıSoftware update point
 • Durum Geçiş noktasıState migration point

Windows Storage Server 2016Windows Storage Server 2016

Site sistemi sunucusuSite system server

Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 için geçerlidir: Standard ve DatacenterApplies to Windows Server 2012 R2: Standard and Datacenter

Site sunucularıSite servers

 • Merkezi yönetim sitesiCentral administration site
 • Birincil sitePrimary site
 • İkincil siteSecondary site

Site sistemi sunucularıSite system servers

 • Uygulama Kataloğu web hizmet noktasıApplication Catalog web service point
 • Uygulama Kataloğu web sitesi noktasıApplication Catalog website point
 • Varlık Yönetim Bilgileri eşitleme noktasıAsset Intelligence synchronization point
 • Sertifika kayıt noktasıCertificate registration point
 • Bulut yönetimi ağ geçidi bağlantı noktasıCloud management gateway connection point
 • Veri ambarı hizmet noktasıData warehouse service point
 • Dağıtım noktası notunun 1Distribution point Note 1
 • Uç Nokta Koruma noktasıEndpoint Protection point
 • Kayıt noktasıEnrollment point
 • Kayıt proxy noktasıEnrollment proxy point
 • Geri dönüş durumu noktasıFallback status point
 • Yönetim noktasıManagement point
 • Raporlama hizmetleri noktasıReporting services point
 • Hizmet bağlantı noktasıService connection point
 • Site veritabanı sunucusu nonote 2Site database server Note 2
 • SMS_SağlayıcısıSMS_Provider
 • Yazılım güncelleştirme noktasıSoftware update point
 • Durum Geçiş noktasıState migration point

Windows Server 2012Windows Server 2012

Windows Server 2012 için geçerlidir: Standard ve DatacenterApplies to Windows Server 2012: Standard and Datacenter

Site sunucularıSite servers

 • Merkezi yönetim sitesiCentral administration site
 • Birincil sitePrimary site
 • İkincil siteSecondary site

Site sistemi sunucularıSite system servers

 • Uygulama Kataloğu web hizmet noktasıApplication Catalog web service point
 • Uygulama Kataloğu web sitesi noktasıApplication Catalog website point
 • Varlık Yönetim Bilgileri eşitleme noktasıAsset Intelligence synchronization point
 • Sertifika kayıt noktasıCertificate registration point
 • Bulut yönetimi ağ geçidi bağlantı noktasıCloud management gateway connection point
 • Veri ambarı hizmet noktasıData warehouse service point
 • Dağıtım noktası notunun 1Distribution point Note 1
 • Uç Nokta Koruma noktasıEndpoint Protection point
 • Kayıt noktasıEnrollment point
 • Kayıt proxy noktasıEnrollment proxy point
 • Geri dönüş durumu noktasıFallback status point
 • Yönetim noktasıManagement point
 • Raporlama hizmetleri noktasıReporting services point
 • Hizmet bağlantı noktasıService connection point
 • Site veritabanı sunucusu nonote 2Site database server Note 2
 • SMS_SağlayıcısıSMS_Provider
 • Yazılım güncelleştirme noktasıSoftware update point
 • Durum Geçiş noktasıState migration point

İstemci işletim sistemi sürümleriClient OS versions

Aşağıdaki istemci işletim sistemi sürümleri, bir dağıtım noktası olarak kullanım için desteklenir: 1:The following client OS versions are supported for use as a distribution point Note 1:

 • Windows 10 (x86, x64): Pro ve EnterpriseWindows 10 (x86, x64): Pro and Enterprise

  Desteklenen derleme sürümleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Için destek.For more information on supported build versions, see Support for Windows 10.

 • Windows 8.1 (x86, x64): Professional ve EnterpriseWindows 8.1 (x86, x64): Professional and Enterprise

Bu destek aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:This support has the following limitation:

 • Bu IŞLETIM sistemindeki dağıtım noktaları, varsayılan Windows Dağıtım Hizmetleri ile PXE veya çok noktaya yayını desteklemez.Distribution points on this OS don't support PXE or multicast with the default Windows Deployment Services. Sürüm 1806 ' den başlayarak, bu işletim sistemindeki bir dağıtım noktasını, Windows dağıtım hizmeti olmayan BIR PXE Yanıtlayıcı 'Yı etkinleştirmeseçeneğiyle etkinleştirebilirsiniz.Starting in version 1806, you can PXE-enable a distribution point on this OS with the option to Enable a PXE responder without Windows Deployment Service. Daha fazla bilgi için bkz. dağıtım noktalarını yükleyip yapılandırma.For more information, see Install and configure distribution points.

Sunucu Çekirdeği yüklemeleriServer core installations

Aşağıdaki sunucu işletim sistemi sürümlerinin sunucu çekirdeği yüklemesi, dağıtım noktasıolarak kullanım için desteklenir:The server core installation of the following server OS versions are supported for use as a distribution point:

 • Windows Server 2019 (Configuration Manager 'den başlayarak, sürüm 1810)Windows Server 2019 (starting in Configuration Manager, version 1810)
 • Windows Server, sürüm 1809 (Configuration Manager 'den başlayarak, sürüm 1810)Windows Server, version 1809 (starting in Configuration Manager, version 1810)
 • Windows Server, sürüm 1803 (Configuration Manager 'den başlayarak, sürüm 1802)Windows Server, version 1803 (starting in Configuration Manager, version 1802)
 • Windows Server, sürüm 1709 (Configuration Manager 'den başlayarak, sürüm 1710)Windows Server, version 1709 (starting in Configuration Manager, version 1710)
 • Windows Server 2016Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012Windows Server 2012

Bu destek aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:This support has the following limitation:

 • Bu IŞLETIM sistemindeki dağıtım noktaları, varsayılan Windows Dağıtım Hizmetleri ile PXE veya çok noktaya yayını desteklemez.Distribution points on this OS don't support PXE or multicast with the default Windows Deployment Services. Sürüm 1806 ' den başlayarak, bu işletim sistemindeki bir dağıtım noktasını, Windows dağıtım hizmeti olmayan BIR PXE Yanıtlayıcı 'Yı etkinleştirmeseçeneğiyle etkinleştirebilirsiniz.Starting in version 1806, you can PXE-enable a distribution point on this OS with the option to Enable a PXE responder without Windows Deployment Service. Daha fazla bilgi için bkz. dağıtım noktalarını yükleyip yapılandırma.For more information, see Install and configure distribution points.

Genel NotlarGeneral notes

Note 1: dağıtım noktalarıNote 1: Distribution points

Dağıtım noktaları, her birinin farklı gereksinimlere sahip birçok farklı yapılandırmayı destekler.Distribution points support several different configurations that each have different requirements. Bazı durumlarda, bu yapılandırmalarda yalnızca sunuculara değil, istemci işletim sistemlerinde yükleme desteği de vardır.In some cases, these configurations support installation not only on servers, but on client operating systems. Daha fazla bilgi için bkz. içeriği ve içerik altyapısını yönetme.For more information, see Manage content and content infrastructure.

2. Note: site veritabanı sunucularıNote 2: Site database servers

Site veritabanı sunucuları, salt okunurdur bir etki alanı denetleyicisinde (RODC) desteklenmez.Site database servers aren't supported on a read-only domain controller (RODC). Daha fazla bilgi için Microsoft Desteği makalesine bakın: bir etki alanı denetleyicisine SQL Server yüklerken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.For more information, see the Microsoft Support article: You may encounter problems when installing SQL Server on a domain controller.

Ek olarak, ikincil site sunucuları hiçbir etki alanı denetleyicisinde desteklenmez.Additionally, secondary site servers aren't supported on any domain controller.