BHOLD Analytics yüklemesiBHOLD Analytics Installation

BHOLD Analytics modülü, kuruluşunuzun verilerine erişimi etkin bir şekilde denetleyebileceğinden ve iç ve dış erişim gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlamak için veri erişiminin kurala dayalı olarak test edilmesini sağlar.The BHOLD Analytics module provides rule-based testing of data access to ensure that your organization can effectively control access to its data and complies with internal and external access requirements. BHOLD Analytics modülü tarafından oluşturulan otomatik etki çözümlemesi, önerilen bir kuralın zorlanarak etkilenecek Kullanıcı sayısını gösteren bir genel bakış sağlar ve kuralı ihlal eden kuralları ihlal edebilir.The automated impact analysis generated by the BHOLD Analytics module gives you an overview that shows the number of users who would be affected by the enforcement of a proposed rule, both those who would comply with the rule and those who would violate the rule. BHOLD Analytics modülü, kuralla uyumlu olacak kullanıcıların ayrıntılı bir listesini ve kuralı ihlal edeceğini de sağlayabilir.The BHOLD Analytics module can also provide a detailed list of the users who would comply with the rule and those who would violate the rule.

BHOLD Analytics Yükleme gereksinimleriBHOLD Analytics installation requirements

BHOLD Analytics modülünü yüklemeden önce BHOLD Analytics modülünü yüklemeyi planladığınız sunucuya BHOLD Core modülünü yüklemeniz gerekir.Before installing the BHOLD Analytics module, you must install the BHOLD Core module on the server on which you plan to install the BHOLD Analytics module. BHOLD Core modülünü yükleme hakkında bilgi için bkz. BHOLD Core yüklemesi.For information about installing the BHOLD Core module, see BHOLD Core Installation.

Başlamadan önceBefore you begin

BHOLD Analytics modülünü yüklemeye başlamadan önce, BHOLD Analytics Kurulum sihirbazının yüklemeyi tamamlaması için gereken bilgileri sağlamaya hazır olmanız gerekir.Before you begin to install the BHOLD Analytics module, you need to be prepared to provide the information that the BHOLD Analytics Setup wizard requires to complete the installation. Aşağıdaki çalışma sayfası, bu bilgileri kaydetmenize yardımcı olur, böylece gerektiğinde bu bilgileri sağlamaya hazırız.The following worksheet will help you record that information so you will be ready to supply it when it is needed.

ÖğeItem AçıklamaDescription DeeriValue
Etki alanı/makinede güvenlik sağlayıcısını kullanUse Security Provider on Domain/Machine Seçildiğinde, Active Directory Domain Services güvenliğinin BHOLD Core 'a erişimi kontrol edecek olduğunu belirtir.When selected, specifies that Active Directory Domain Services security will control access to BHOLD Core. Onay kutusunu işaretleyin.Select the check box. Önemli: Bu onay kutusu seçilmezse yükleme başarısız olur.Important: The installation will fail if this check box is not selected.
DomainDomain BHOLD çekirdeğini yüklerken oluşturduğunuz hizmet hesabını içeren etki alanını belirtir.Specifies the domain containing the service account that you created when installing BHOLD Core. Daha fazla bilgi için bkz. BHOLD Core yüklemesi.For more information, see BHOLD Core Installation. Etki alanı adı sihirbaz tarafından otomatik olarak sağlanır.The domain name is supplied automatically by the wizard. Adı yalnızca yanlışsa değiştirin.Change the name only if it is incorrect. Önemli: Tam etki alanı adını (FQDN) değil, NetBIOS (kısa) adını kullanarak etki alanı adını belirtin.Important: Specify the domain name by using the NetBIOS (short) name, not the fully qualified domain name (FQDN). Örneğin, etki alanının FQDN 'SI fabrikam.com ise, etki alanı adını FABRIKAM olarak belirtin.For example, if the FQDN of the domain is fabrikam.com, specify the domain name as FABRIKAM.
KullanıcıUser BHOLD çekirdek hizmeti kullanıcı hesabının oturum açma adını belirtir.Specifies the logon name of the BHOLD Core service user account. Kullanıcı hesabı adını buraya yazın:Write the user account name here:
ParolaPassword Hizmet Kullanıcı hesabının parolasını belirtir.Specifies the password of the service user account. Parolayı buraya yazın: Önemli: bu parolayı gizli, güvenli bir konumda tutduğunuzdan emin olun.Write the password here: Important: Be sure to keep this password in a hidden, secure location.

BHOLD Analytics yüklemesiBHOLD Analytics installation

BHOLD Analytics modülünü yüklemek için, Domain Admins grubunun bir üyesi olarak oturum açın, aşağıdaki dosyayı indirin ve BHOLD Analytics modülünü yüklemeyi düşündüğünüz sunucuda yönetici olarak çalıştırın:To install the BHOLD Analytics module, log on as a member of the Domain Admins group, download the following file and run it as administrator on the server that you intend to install the BHOLD Analytics module on:

  • Bholdanalytics<sürüm>_sürümü. msiBholdAnalytics<Version>_Release.msi

* <Sürümü> * , yüklemekte olduğunuz BHOLD Analytics sürümünün sürüm numarasıyla değiştirin.Replace <Version> with the version number of the BHOLD Analytics release that you are installing.

Program dosyasını yönetici olarak çalıştırmak için, dosyaya sağ tıklayın ve ardından yönetici olarak çalıştır' a tıklayın.To run the program file as an administrator, right-click the file and then click Run as administrator.

Sonraki adımlarNext steps