Microsoft Identity Manager 2016 SP2 dağıtmaDeploy Microsoft Identity Manager 2016 SP2

Bu bölümdeki makalelerde, Microsoft Identity Manager (MIM) 2016’yı son kullanıcı self servis senaryoları için daha önce FIM veya MIM dağıtımı yapılmamış yeni bir sunucuya dağıtma işleminin adım adım yönergeleri sağlanır.The articles in this section provide step-by-step instructions for deploying Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 for end-user self-service scenarios on a fresh server that has not had FIM or MIM previously deployed.

Not

Bu bölümde açıklanan dağıtım topolojisi, yalnızca MIM’e başlangıç yapmaya ve MIM’i öğrenmeye yöneliktir.The deployment topology described in this section is intended for only for getting started and learning about MIM. Kapasite planlama kılavuzu, üretim dağıtımlarının topolojileriyle ilgili daha fazla bilgi sağlar.The capacity planning guide provides more information on topologies for production deployments. MIM’i üretim ölçeği veya kullanımı için dağıtmadan önce o belgeyi gözden geçirmenizi öneririz.We recommend reviewing that documentation before deploying MIM for production scale or use.

Privileged Access Management senaryosu, ayrılmış bir savunma ormanı ortamı gerektirdiği için diğer MIM senaryolarından farklı şekilde dağıtılır.The privileged access management scenario is deployed differently than other MIM scenarios, as it requires a dedicated bastion forest environment. Privileged Identity Management için MIM dağıtma hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bkz. Privileged Access Management için MIM Yapılandırma.If you want to learn more about deploying MIM for Privileged Identity Management, see Configure the MIM environment for Privileged Access Management.

MıM dağıtımı işlemi, öncülü, FIM 2010 R2 için işleme çok benzer.The process for deploying MIM is very similar to the process for its predecessor, FIM 2010 R2. FIM belgelerine başvurmak istiyorsanız bkz: Forefront Identity Manager 2010 R2 Dağıtım Kılavuzu.If you want to refer to the FIM documentation, see the Forefront Identity Manager 2010 R2 Deployment Guide.

İlk: Etki alanını hazırlamaFirst: Prepare a domain

MIM Active Directory (AD) ile birlikte çalıştığından, AD etki alanı denetleyicinizi yapılandırmak için bu adımları izleyin.MIM works with Active Directory (AD), so follow these steps to configure your AD domain controller.

Sonraki: kimlik yönetimi sunucularını hazırlamaNext: Prepare an identity management servers

Etki alanınız oluşturulup yapılandırıldıktan sonra, şirketinizin kimlik yönetimi sunucusunu hazırlayın.Once your domain is in place and configured, prepare your corporate identity management server.

Desteklenen platformlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. MIM 2016 veya üzeri Için desteklenen platformlarFor more information on supported platforms, see Supported platforms for MIM 2016 or later

Bunun için aşağıdakiler ayarlanmalıdır:This includes setting up:

Son olarak: Microsoft Identity Manager 2016 SP2 bileşenlerini yüklerFinally: Install Microsoft Identity Manager 2016 SP2 components

Etki alanını ve sunucuyu ayarladıktan sonra, MIM bileşenlerini yüklemeye ve AD’ye eşitlenecek şekilde yapılandırmaya hazırsınız demektir.Once you have set up the domain and server, you're ready to install the MIM components and configure them to sync with AD.