4. Adım SharePoint’i yapılandırmaStep 4 Configuring SharePoint

SharePoint, SP1 yüklü SharePoint Foundation 2013 olmalıdır.SharePoint must be SharePoint Foundation 2013 with SP1.

Etki alanına katılmış sunucular için MIMAdmin olarak oturum açınFor domain joined servers, login as MIMAdmin

 1. PowerShell’i yönetici olarak çalıştırınRun PowerShell as administrator
 2. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1
 3. Menü Seçeneği 4’ü (SharePoint Kurulumu) seçinSelect Menu Option 4 (SharePoint Setup)

Çalışma grubu sunucuları içinFor workgroup servers

 1. PowerShell’i yönetici olarak çalıştırınRun PowerShell as administrator
 2. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM
 3. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1
 4. Menü seçeneği 4’ü (SharePoint Kurulumu) seçinselect Menu option 4 (SharePoint Setup)

Makine SharePoint’i yüklerken birkaç kez yeniden başlatılır.The machine will reboot several times as it installs SharePoint. Her seferinde MIMAdmin hesabıyla oturum açıldığından emin olunarak SharePoint kurulumu yeniden çalıştırılmalıdır.Each time, the SharePoint setup must be re-run, being sure to login with the MIMAdmin account. SharePoint’i yükleyen makinenin ön koşulları indirmek için kullanabileceği İnternet bağlantısı yoksa bunlar bağımsız olarak indirilip yerel bir klasöre eklenebilir.If the machine installing SharePoint does not have Internet connectivity to download pre-requisites, they can be downloaded independently and put in a local folder. Bu yerel klasör yolunun, içindeki PAMConfiguration. xml dosyasında güncelleştirilmesi gerekir.This local folder path needs to be updated in the PAMConfiguration.xml file in . Dosyaları indirebileceğiniz bağlantılar için lütfen Ek 5’e bakın.Please see Addendum 5 for the links to download the files. Yüklemeden sonra SharePoint Yapılandırma GUI’si açılır ve SharePoint yüklemesinin tamamlanması için adım adım yol gösterir.After installation, the SharePoint Configuration GUI will open, and walk through the steps to complete the SharePoint installation. Lütfen Tam Sunucu’yu seçin ve kullanıcı arabiriminin geri kalan adımlarını tamamlayın.Please select Complete Server and walk through the rest of the UI. Yüklemeden sonra Yapılandırma Sihirbazı’nın çalıştırılmasını isteyip istemediğinizi sorar.After installation, it will prompt for running the Configuration Wizard. Adımları aşağıda verildiği şekilde tamamlayın.Complete the steps as given below.

 1. Sunucu grubuna bağlan sekmesinde Yeni sunucu grubu oluştur’a geçin.On the Connect to server farm tab, change to create a new server farm.
 2. SQLServer’ı yapılandırma veritabanı için veritabanı sunucusu olarak, SharePoint ServiceAccount’ı SharePoint’in kullanacağı veritabanı erişim hesabı olarak belirtin.Specify the SQLServer as the database server for the configuration database, and the SharePoint ServiceAccount as the databsea access acount for SharePoint to use.
 3. Grup güvenliği şifresi olarak bir parola belirtin (daha sonra kullanılmayacak)Specify a password as the farm security passphrase (it will not be used later)
 4. Tek sunuculu bir grup yapmak için SharePoint yapılandırma sihirbazının diğer varsayılan ayarlarını kabul edinAccept the rest of the SharePoint configuration wizard default settings to make a single-server farm

Ayrıntılar 3. Adım - Bir PAM sunucusunu hazırlama konusunun SharePoint’i Yapılandırma bölümünde bulunabilir İşlem tamamlandığında Seçenek 4’ü (SharePoint kurulumu) belirleyip “.\PAMDeployment.ps1” betiğini yeniden çalıştırarak bu adımı tamamlayın.Details can be found in the Configure SharePoint section in Step 3 - Prepare a PAM server When it completes, run the “.\PAMDeployment.ps1” script again, selecting Option 4 (SharePoint setup) to complete this step.