Access 2010'da derlenmiş bir Microsoft Access MDE, ACCDE veya ADE dosyasını çalıştırdığınızda "Veritabanı açılamaz, çünkü içerdiği VBA projesi okunamıyor"

Not

Office 365 ProPlus, Microsoft 365 Kurumsal Uygulamaları olarak yeniden adlandırılıyor. Bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi için, bu blog yazısını okuyun.

Özet

Microsoft Access 2010'un 64 bit sürümü kullanılarak oluşturulan ve MDE, ACCDE ve ADE dosyaları olarak derlenen Microsoft Access veritabanlarının Access 2010 SP1 ile doğru çalışabilmesi için Microsoft Access 2010 Hizmet Paketi 1'de (SP1) yeniden derlenmeleri gerekir.

Access 2010 MDE, ACCDE ve ADE veritabanları kullanılarak oluşturulmuş ilk sürüm veya RTM kullanılarak oluşturulmuş 64 bit Access 2010 sürümü SP1, Ayrıca, Access 2010 MDE, ACCDE ve Access 2010 SP1'de derlenen ADE veritabanları yla bağdaşmaz. Derlenmiş MDE, ACCDE ve ADE veritabanlarının kendi kaynak LARıNDAN ACCDB, MDB veya ADP veritabanlarından yeniden oluşturulması gerekir.  

Access 2010'un 32 bit sürümü kullanılarak oluşturulan ve MDE, ACCDE ve ADE dosyaları olarak derlenen erişim veritabanları Microsoft Access 2010 SP1 ile doğru şekilde çalışır. Ancak, Access MDE, ACCDE ve Microsoft Access 2010 SP1'in 32 bit sürümü kullanılarak oluşturulan ADE veritabanları RTM sürümüyle doğru çalışmaz.

Belirtiler

Aşağıdaki senaryoları göz önünde bulundurun:

  • Senaryo 1: Access 2010 SP1 (64 bit) yüklü olduğu bir bilgisayarda derlenmiş access 2010 MDE, ACCDE veya ADE dosyası oluşturursunuz. Ardından, dosyayı Access 2010'un (64 bit) sürüm sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayarda kullanmaya çalışırsınız.
  • Senaryo 2: Access 2010'un (64 bit) sürüm sürümünün yüklü olduğu bir bilgisayarda derlenmiş access 2010 MDE, ACCDE veya ADE dosyası oluşturursunuz ve ardından dosyayı Access SP1 2010 (64 bit) yüklü olduğu bir bilgisayarda kullanmaya çalışırsınız.
  • Senaryo 3: Access 2010 SP1 'in (32 bit) yüklü olduğu bir bilgisayarda derlenmiş access 2010 MDE, ACCDE veya ADE dosyası oluşturursunuz ve ardından dosyayı Access 2010'un sürüm sürümünün (32 bit) yüklü olduğu bir bilgisayarda kullanmaya çalışırsınız.

VbA kodunu çalıştırmayı ilk kez denediğiniz bu senaryolarda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

The database cannot be opened because the VBA project contained in it cannot be read. The database can be opened only if the VBA project is first deleted. Deleting the VBA project removes all code from modules, forms and reports. You should back up your database before attempting to open the database and delete the VBA project.

To create a backup copy, click Cancel and then make a backup copy of your database. To open the database and delete the VBA project without creating a backup copy, click OK.

Neden

Access 2010 SP1 VBE7.dll dosyasının (sürüm 7.00.1619) daha yeni bir sürümünü kullandığından bu sorun oluşur.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, Access 2010 MDE, ACCDE veya ADE dosyanızı dağıtmayı planladığınız Access 2010 sürümünü kullanarak Access 2010 MDE, ACCDE veya ADE uygulamanızı derle.

Daha Fazla Bilgi

Aşağıdaki tablolar, derlenmiş veritabanlarının Access 2010'un hangi sürümüyle çalışacağının bir özetini sağlar. Tablolar, Microsoft Access'in 32 bit sürümünde 32 bit MDE, ACCDE veya ADE dosyasını açtığınızı veya Access'in 64 bit sürümünde 64 bit MDE, ACCDE veya ADE dosyasını açtığınızı varsayar. 64 bit Access'te 32 bit MDE, ACCDE veya ADE dosyalarını açamazsınız ve 32 bit Access'te 64 bit MDE, ACCDE veya ADE dosyalarını açamazsınız.

Access 2010 RTM'de oluşturulan bir MDE, ACCDE veya ADE dosyası

Dosya türü Erişim 2010 RTM Erişim 2010 SP1
32 bit MDE, ACCDE veya ADE Çalışır Çalışır
64 bit MDE, ACCDE veya ADE Çalışır Hata oluşur

Access 2010 SP1'de oluşturulan bir MDE, ACCDE veya ADE dosyası

Dosya türü Erişim 2010 RTM Erişim 2010 SP1
32 bit MDE, ACCDE veya ADE Hata oluşur Çalışır
64 bit MDE, ACCDE veya ADE Hata oluşur Çalışır