Excel istatistik işlevleri: DERECEYI kullanarak özellikleri temsil etme

Not

Office 365 ProPlus, Microsoft 365 Kurumsal Uygulamaları olarak yeniden adlandırılıyor. Bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi için, bu blog yazısını okuyun.

Özet

Bu makalede, bağlı gözlemlerle bir ortalama derece değeri vermek için RANK 'in nasıl kullanılacağı açıklanır.

Daha Fazla Bilgi

Sayısal verileri rütbele dönüştürürken, birbirine bağlı her türlü gözlemlerin olası en düşük sıra yerine tüm bu gözlemler için Ortalama bir derece almasını sağlamak isteyebilirsiniz. Bu makaledeki sayısal örnek bunu gösterir.

RANK 'in geçerli sürümü çoğu durumda uygun sonuçları döndürürse, bu makalede bir bağlamanın gerçekleştiği durumlar açıklanır. Örneğin, rütbe içeren bir parametrik istatistik varsayım testi kullanıyorsanız RANK 'in özellikleri işlemesini isteyebilirsiniz.

Bu makalede açıklanan yöntemin yanı sıra, Microsoft Office Excel 2003 ve sonraki Excel sürümleri için de DERECELENDIRME yardım dosyasında (ancak önceki yardım Bu yordam tüm Excel sürümlerinde eşit derecede iyi çalışır. RANK işlevinin kendisi değişmemiştir.

İndeki

RANK(number, ref, order)

Not

Sayının sayısal bir değeri olmalıdır; BAŞV sayısal veri değerleri içeren bir dizi veya hücre aralığı olmalıdır; Düzen isteğe bağlıdır. Sipariş 'i atlarsanız veya 0 (sıfır) değerini atarsanız, BAŞV azalan düzende derecelendirilir sayı derecesi BAŞV 'daki sayı konumudur. Siparişe sıfır dışında bir değer atanmışsa, başvurunun artan düzende sıralandığını varsayılır.

Kullanım örneği

DERECE kullanımını göstermek için, boş bir Excel çalışma sayfası oluşturun, aşağıdaki tabloyu kopyalayın, boş Excel çalışma sayfanızda a1 hücresini seçin ve sonra da Düzen menüsünde Yapıştır 'a tıklayarak

Not

Microsoft Office Excel 2007 ' de, giriş sekmesindeki Pano grubunda Yapıştır komutu bulunur.

Bir İb D B E Dosyasının
on = RANK (A1, $A $1: $A $12, 1) = B1 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-DERECE ($A 1, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 1, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A1, $A $1: $A $12, 0) = E1 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 1, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 1, $A $1: $A $12, 1))/2
210 = RANK (A2, $A $1: $A $12, 1) = B2 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-DERECE ($A 2, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 2, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A2, $A $1: $A $12, 0) = E2 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 2, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 2, $A $1: $A $12, 1))/2
210 = RANK (A3, $A $1: $A $12, 1) = B3 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-DERECE ($A 3, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 3, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A3, $A $1: $A $12, 0) = E3 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 3, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 3, $A $1: $A $12, 1))/2
210 = RANK (A4, $A $1: $A $12, 1) = B4 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 4, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 4, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A4, $A $1: $A $12, 0) = E4 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 4, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 4, $A $1: $A $12, 1))/2
210 = RANK (A5, $A $1: $A $12, 1) = B5 + (BAĞ_DEĞ_SAY ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 5, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 5, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A5, $A $1: $A $12, 0) = E5 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-DERECE ($A 5, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 5, $A $1: $A $12, 1))/2
33 = RANK (A6, $A $1: $A $12, 1) = B6 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 6, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 6, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A6, $A $1: $A $12, 0) = E6 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 6, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 6, $A $1: $A $12, 1))/2
33 = RANK (A7, $A $1: $A $12, 1) = B7 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 7, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 7, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A7, $A $1: $A $12, 0) = E7 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-DERECE ($A 7, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 7, $A $1: $A $12, 1))/2
52 = RANK (A8, $A $1: $A $12, 1) = B8 + (SAYı ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 8, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 8, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A8, $A $1: $A $12, 0) = E8 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 8, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 8, $A $1: $A $12, 1))/2
52 = RANK (A9, $A $1: $A $12, 1) = B9 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 9, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 9, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A9, $A $1: $A $12, 0) = E9 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 9, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 9, $A $1: $A $12, 1))/2
52 = RANK (A10, $A $1: $A $12, 1) = B10 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 10, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 10, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A10, $A $1: $A $12, 0) = E10 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 10, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 10, $A $1: $A $12, 1))/2
61 = RANK (A11, $A $1: $A $12, 1) = B11 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 11, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 11, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A11, $A $1: $A $12, 0) = E11 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 11, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 11, $A $1: $A $12, 1))/2
73 = RANK (A12, $A $1: $A $12, 1) = B12 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 12, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 12, $A $1: $A $12, 1))/2 = RANK (A12, $A $1: $A $12, 0) = E12 + (COUNT ($A $1: $A $12) + 1-RANK ($A 12, $A $1: $A $12, 0)-RANK ($A 12, $A $1: $A $12, 1))/2

Not

Bu tabloyu yeni Excel çalışma sayfanıza yapıştırdıktan sonra, Yapıştırma Seçenekleri düğmesine ve ardından Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir 'e tıklayın.

Excel 2003, yapıştırılan Aralık seçili durumdayken, Biçim menüsünde sütun 'un üzerine gelin ve sonra da yeniden Sığdır 'ı tıklatın.

Excel 2007, yapıştırılan Aralık seçili durumdayken, giriş sekmesinin hücre grubunda Biçim 'ı tıklatın ve sonra da sütun genişliğini otomatik sığdır 'ı tıklatın.

Bazı amaçlarla, bu rütbeyi hesaba bağlayan bir derece tanımı kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, derece işlevinin değerine aşağıdaki düzeltme faktörünü ekleyin. Bu düzeltme faktörü, azalan düzende ( sipariş = 0 veya atlanmış) veya artan düzende ( sipariş = sıfır dışında değer) hesaplanan durumlarda uygundur.

(COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1))/2.

Çalışma sayfası bu derece tanımını gösterir. Veriler a1: A12 hücrelerinde. DERECE dönüşün artan sırada döndüğü rütbe: B1: B12. A2: A5 hücrelerindeki gözlemler, en yaygın 21 değeriyle bağlantılıdır. Bu, 2 ' nin yaygın bir derecesini oluşturur. Bir düşük dereceli gözlem, 10. Bu dört 21 değer, derecelendirilmiş konumlar 2, 3, 4 ve 5 ' i alır ve ortalama (2 + 3 + 4 + 5)/4 = 3,5. Aynı şekilde, A6: A7 hücrelerindeki iki gözlemde her 33, düşük dereceye sahip beş gözlemtir. Bu nedenle, bu iki gözlemde derecelendirilmiş konumları 6 ve 7 alır ve ortalama (6 + 7)/2 = 6,5. Son olarak, A8: A10 hücrelerindeki üç gözlemde, 52 ortak bir değeri vardır. Düşük rütbede yedi gözlemde vardır. Bu nedenle, bu üç gözlemde derecelendirilmiş konumlar 8, 9 ve 10 ' u alır ve ortalama (8 + 9 + 10)/3 = 9 derecelerini alır.

C sütunundaki girdiler bağlı rütbeler için düzeltme faktörü içerir B ve C sütunlarındaki değerler tam olarak aynı olan gözlemler gibi diğer gözlemler ile ilişkili değildir.

Hücreler E1: E12, derece azalan sırada dönen dereceleri içerir. A8 hücrelerindeki üç girişlerden daha düşük dereceleri içeren iki giriş vardır. A8: A10 hücrelerinde ortak bir değer vardır: 54. Bu nedenle, bu üç giriş derecelendirilmiş konumlar 3, 4 ve 5 ' i alır ve ortalama (3 + 4 + 5)/3 = 4 derecesine sahiptir. A6: A7 hücrelerindeki iki girişlerden düşük dereceye sahip beş giriş vardır. A6: A7 hücrelerinin ortak bir değeri 33,. Bu nedenle, bu iki giriş derecelendirilmiş konumları 6 ve 7 ' yi alır ve ortalama (6 + 7)/2 = 6,5. A2: A5 hücrelerindeki dört girişlerden küçük rütbelin olduğu yedi giriş vardır. A2: a5 hücreleri ortak bir değer olan 21 ' dir. Bu nedenle, bu dört giriş derecelendirilmiş konumlar 8, 9, 10, 11 ' i alır ve ortalama (8 + 9 + 10 + 11)/4 = 9,5.

F sütunundaki girdiler bağlı rütbeler için düzeltme faktörü içerir ve bu ortalamayı hesaba bağlayan bu ortalama dereceleri gösterir. E ve F sütunlarındaki değerler tam olarak aynı olan gözlemler gibi diğer gözlemler ile ilişkili değildir.

Conclusions

Bu makalede, verileri derecelendirdığınızda bağlı dereceleri dikkate almak için kullanabileceğiniz düzeltme faktörü açıklanır. RANK işleviyle birlikte düzeltme faktörünü kullanabilirsiniz. Düzeltme faktörü, rütbelin artan veya azalan düzende olduğu durumlarda da çalışır.