"Hata 1919. Office için Kurulum programını çalıştırdığınızda ODBC veri kaynağını yapılandırma hatası

Not

Office 365 ProPlus, Microsoft 365 Kurumsal Uygulamaları olarak yeniden adlandırılıyor. Bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi için, bu blog yazısını okuyun.

Belirtiler

"Aapply apply" bölümünde listelenen programlardan herhangi biri için Kurulum programını çalıştırdığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Error 1919. Error configuring ODBC data source: MS Access Database. ODBC error 6: Component not found in the registry. Verify that the file MS Access Database exists and that you can access it.

Yoksay'ıtıklattığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Error 1919. Error configuring ODBC data source: Excel Files. ODBC error 0: Verify that the file Excel Files exists and that you can access it.

Ayrıca aşağıdaki hata iletilerinden birini de alabilirsiniz:

Error 1919. Error configuring ODBC data source: MS Access Database. ODBC error 0: Verify that the file MS Access Database exists and that you can access it.
Error 1919. Error configuring ODBC data source: Visual FoxPro Database. ODBC error 0: Verify that the file Visual FoxPro Database exists and that you can access it.
Error 1919. Error configuring ODBC data source: Visual FoxPro Tables. ODBC error 0: Verify that the file Visual FoxPro Tables exists and that you can access it.
Error 1919. Error configuring ODBC data source: dBASE Files. ODBC error 6: Verify that the file dBASE Files exists and that you can access it.

Neden

Windows Kayıt Defteri bazı kayıt defteri anahtarları eksikse bu sorunlar oluşabilir.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için, eksik kayıt defteri anahtarlarını değiştirin. Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: MDAC 2.8 yükleyin

MDAC 2.8'i yüklemek için aşağıdaki MSDN Web sitesini ziyaret edin:https://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937712.aspx

Yükleme ve kaldırma yönergeleri de dahil olmak üzere MDAC 2.8 hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Veri Erişim Bileşenleri (MDAC) Yükleme'yebakın.

MDAC 2.8'i yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız ve yönetim kimlik bilgileriyle oturum açmanız gerekir.

Not Microsoft Windows XP Service Pack 2'yi (SP2) yüklediğinizde MDAC 2.8 de yüklenir. İşletim sistemi Windows XP ise, önceki adımları takip etmek yerine Windows XP SP2'yi yüklemeyi seçebilirsiniz.

Yöntem 2: Mdac.inf dosyasını kullanarak kayıt defteri anahtarlarını sıfırlama

Kayıt defteri anahtarlarını sıfırlamak için Mdac.inf'i kullanın.

Not Bu program, Windows CD'nizin yeni dosyalar edinmenizi isteyebilir.

İşletim sisteminiz için uygun olan ve Windows CD'niz varsa aşağıdakilerden birini yapın.

Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows Server 2003'ün perakende sürümleri için

 1. Başlat'ıtıklatın, Çalıştır'ıtıklatın, Açık kutusunda yol\inf yazın ve ardından Tamam'ıtıklatın.

  Bu örnekte, yol Windows klasörünüzün yoludur. Örneğin, C:\Windows\Inf veya C:\Winnt yazın. Varsayılan olarak, C:\Windows Windows XP yüklü klasördür. Varsayılan olarak, Windows 2000'i Windows XP'ye yükselttiyseniz C:\Winnt, Windows XP'nin yüklendiği klasördür.

 2. Araçlar menüsünde Klasör Seçenekleri'nitıklatın.

 3. Gelişmiş Ayarlar sekmesinde, Gelişmiş Ayarlar kutusunda, gizli dosyaları ve klasörleri göster'itıklatın ve ardından Tamam'ıtıklatın.

 4. Mdac.inf'esağ tıklayın ve sonra Yükle'yitıklatın.

 5. Windows CD'niz için istenirse, Windows CD'sini CD-ROM sürücüsüne veya DVD-ROM sürücüsüne ekleyin.

 6. Sabit diskinizdeki I386 klasörünü (genellikle C:\I386) tıklatın ve sonra Tamam'ıtıklatın.

  Not I386 klasörü bazı bilgisayarlarda Windows klasörünün bir alt klasörüyse, klasörü seçemezsiniz. Bu durumda, kutudan kopya dosyalarına tam yolu yazın (örneğin, C:\Windows\I386 veya C:\Winnt\I386 yazın) ve ardından Tamam'ıtıklatın.

 7. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Windows XP'nin orijinal ekipman üreticisi (OEM) Sürümleri için

Önemli

Bu bölüm, yöntem veya görev, kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı biçimde değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle bu adımları dikkatle uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Böylece, bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Windows'taki kayıt defterini nasıl yedekleyip geri yükleyin.

Adım 1: Kayıt defteri anahtarlarını değiştirme

 1. Sabit diskinizdeki I386 klasörünü bulun ve ardından yolunu not edin.

 2. Başlat'ıtıklatın ve ardından Çalıştır'ıtıklatın.

 3. kutusunda regedit yazın ve ardından Tamam'ıtıklatın.

 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde aşağıdaki tuşu bulun ve ardından tıklatın:

  HKEY_Local_Machine\Yazılım\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

 5. Yükleme Kaynaklarıgirişini sağ tıklatın ve sonra Değiştir'itıklatın.

 6. Değer veri kutusunda, değeri sabit diskinizdeki I386 klasörünün yoluna değiştirin ve ardından Tamam'ıtıklatın.

 7. Aşağıdaki girişlerin her biri için 5 ve 6 adımlarını yineleyin:

  • Sourcepath
  • ServicePackSourcePath
 8. Kayıt Defteri Düzenleyicisi çıkın.

Adım 2: Mdac.inf yükleyin

 1. Başlat'ıtıklatın, Çalıştır'ıtıklatın, C yazın:\Winnt\Inf'i kutusunda ve ardından Tamam'ıtıklatın.

 2. Araçlar menüsünde Klasör Seçenekleri'nitıklatın.

 3. Gelişmiş Ayarlar kutusundaki Görünüm sekmesinde, gizli dosyaları ve klasörleri göster'itıklatın ve ardından Tamam'ıtıklatın.

 4. Mdac.inf'esağ tıklayın ve sonra Yükle'yitıklatın.

 5. Windows CD'niz için istenirse, Windows CD'sini CD-ROM sürücüsüne veya DVD-ROM sürücüsüne ekleyin.

 6. Sabit diskinizdeki I386 klasörünü (genellikle C:\I386) tıklatın ve sonra Tamam'ıtıklatın.

  Notlar

  • Geçerli Windows yüklemeniz için CD'niz yoksa, Gözat'ıtıklatın ve ardından I386 klasörünü bulup seçin.
  • I386 klasörü bazı bilgisayarlarda Windows klasörünün bir alt klasörüyse, klasörü seçemezsiniz.

  Bu durumda, kutudan kopya dosyalarına tam yolu yazın (örneğin, C:\Windows\I386 veya C:\Winnt\I386 yazın) ve ardından Tamam'ıtıklatın.

 7. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yöntem 3: Kayıt defteri anahtarlarını ağdaki başka bir bilgisayardan alma

Not Kayıt defteri anahtarlarını başka bir bilgisayardan içe aktardığınızda, kaynak bilgisayarın ve hedef bilgisayarın aynı işletim sistemini çalıştırdığından emin olun. Örneğin, Windows XP çalıştıran bir bilgisayarda bu yöntemi kullanıyorsanız, kayıt defteri anahtarlarını dışa aktarmak için kullanabileceğiniz Windows XP çalıştıran bir bilgisayarı bulun.

Önemli

Kullanıcı başarısı için gerekli temel bilgilerÖnemli Bu bölüm, yöntem veya görev, kayıt defterini nasıl değiştireceğinizi söyleyen adımlar içerir. Ancak kayıt defterini hatalı biçimde değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle bu adımları dikkatle uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Böylece, bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Windows'taki kayıt defterini nasıl yedekleyip geri yükleyin.

Bölüm 1: Anahtarları "kaynak" bilgisayardaki kayıt defterinden dışa aktarma

 1. Tuşları ("kaynak" bilgisayar) eksik olmayan bir bilgisayarda Başlat'ıtıklatın, Çalıştır'ıtıklatın, kutusuna regedit yazın ve sonra Tamam'ıtıklatın.

 2. Bulun ve ardından aşağıdaki kayıt defteri anahtarını tıklatın:

  HKEY_CURRENT_USER\Yazılım\ODBC

 3. Dosya menüsünde Dışa Aktar'ıtıklatın.

 4. Kaydet kutusunda, kayıt dosyasını (.reg dosyası) geçici olarak kaydetmek için bir konum belirtin.

  Dosya adı kutusuna, bir dosya adı yazın ve sonra Kaydet'itıklatın.

 5. Bulun ve ardından aşağıdaki tuşa tıklayın:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Yazılım\ODBC

 6. Bu anahtarı dışa aktarmak için 4 ve 5 adımlarını yineleyin.

Bölüm 2: "Hedef" bilgisayarın kayıt defterinin anahtarlarını alma

 1. Dışa aktarılan .reg dosyalarını kaynak bilgisayardan, anahtarları ("hedef" bilgisayarı) eksik olan bilgisayardaki geçici bir konuma kopyalayın.
 2. Başlat'ıtıklatın, Çalıştır'ıtıklatın, kutusuna regedit yazın ve ardından Tamam'ıtıklatın.
 3. Kayıt Defteri menüsünde, Kayıt Defteri Dosyasını Içe Aktar'ıtıklatın.
  1. adımda kopyaladığınız .reg dosyalarından birini bulun ve ardından Aç'ıtıklatın.
 4. Diğer .reg dosyası için 4 ve 5 adımlarını yineleyin.

Geçici Çözüm

Bu hata iletilerini aldığınızda Birkaç kez Yeniden Dene'yi tıklatarak bu sorunu çözebilirsiniz. Ancak, bu geçici çözüm uzun vadede çalışmayabilir.