Office 2013 ürün kodu GUID 'Lerinin numaralandırma düzeninin açıklaması

Not

Office 365 ProPlus, Microsoft 365 Kurumsal Uygulamaları olarak yeniden adlandırılıyor. Bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi için, bu blog yazısını okuyun.

Özet

Bu makalede, kullandığınız Microsoft Office 2013 paketi, programları veya yardımcı programlarıyla ilgili bilgileri belirlemek için Windows kayıt defterindeki ürün GUID 'Lerinin nasıl okunduğu açıklanır. GUID 'Ler sürüm türü, sürüm sürümü ve Office 2013 paketinin veya programının dili hakkında bilgi içerir.

Not GUID 'Ler yalnızca bir Kullanıcı Office 2013 paketinin veya Office 2013 programının Windows Installer (MSI) sürümünü yüklediğinde oluşturulur. Bir Kullanıcı Office 2013 paketinin (veya bir Office 2013 programının tıkla-çalıştırılacak sürümünü yüklediğinde GUID 'Ler oluşturulmaz.

Daha Fazla Bilgi

Office 2013 paketini veya tek başına Office 2013 programlarından birini yüklediğinizde, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında bir veya daha fazla ürün kodu veya GUID oluşturulur:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Windows 'un 64 bit sürümüne Office 2013 32 bit sürümünü yüklerseniz, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında GUID 'Ler oluşturulur:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Her GUID aşağıdaki biçimi kullanır:

{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE}

Aşağıdaki tablo GUID 'in karakterlerini açıklar.

Karakteri Tanım Onaltılı değerler
İb Sürüm sürümü 0-9, A-F
Ah Sürüm türü 0-9, A-F
D Ana sürüm 0-9
aaaa Alt sürüm 0-9
PPPP Ürün Kimliği 0-9, A-F
LLLL Dil tanımlayıcısı 0-9, A-F
Satınalma x86 için 0, x64 için 1 0-1
1.000'den Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır, şu anda 0 0
B 1, 0-1
000000FF1CE Office aile KIMLIĞI 0-9

Bilgisayarda yüklü olan Office 2013 paketlerinin ve programlarının GUID 'Lerini görüntülemek için şu adımları izleyin:

 1. Başlat 'ı, ardından Çalıştır 'ı tıklayın, regedit yazın ve Tamam 'ı tıklayın.

 2. Aşağıdaki alt anahtarı bulun: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Guid 'lerinin adları küme ayracı ({) ile başlar. Bu nedenle, Guid 'Ler kaldırma altında listelenen ilk öğelerdir.
  Her GUID veri bölmesi, aşağıdaki tabloda açıklanan değerler de içinde olmak üzere birden çok değer içerir.

  Değer adı Açıklama
  Görünen Program Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda görünen ürün adı
  InstallDate Ürünün yüklendiği tarih
  Ürün Kimliği Ürün KIMLIĞI
  Installsource Yükleme kaynağı
  RegCompany Tescilli Şirket
  RegOwner Kaydedilen Kullanıcı adı

Sürüm sürümü

Sürüm değerleri, beta sürümü veya üretim sürümü (RTM) sürümü gibi sürümün düzeyini belirtir. Aşağıdaki tablo sürüm sürümü değerleri hakkında daha fazla bilgi içerir.

Değer adı Sürüm
0 Beta 1 öncesi sürüm
2 Beta 1
2 Beta 2
@ Release Candidate 0 (RC0)
1.921.024 Sürüm adayı 1 (RC1)/OEM önizleme sürümü
5-8 Ayrılmış değerler
döndürdü RTM. Bu ilk sürümdür (ilk sürüm).
Bir Service Pack 1 (SP1). Ürün kodu RTM sürümünden sonra değiştirilmediyseniz bu değer kullanılmaz
İb Service Pack 2 (SP2). Ürün kodu RTM sürümünden sonra değiştirilmediyseniz bu değer kullanılmaz
D Service Pack 3 (SP3). Ürün kodu RTM sürümünden sonra değiştirilmediyseniz bu değer kullanılmaz
D-F Ayrılmış değerler

Sürüm türü

Sürüm türü, kurumsal veya perakende gibi bir 2013 Office paketi için hedef kitleyi belirtir. Aşağıdaki tablo, 2013 Office paketi sürüm türleri hakkında daha fazla bilgi içerir.

Değer Sürüm türü
0 Toplu lisans
2 Perakende/OEM
2 Amaçlı
tir İndir

Ürün Kimliği

Ürün KIMLIĞI Office 2013 paketinin veya programının Office Professional 2013 veya Office Standard 2013 sürümü gibi sürümüdür. Aşağıdaki tablo, Office 2013 ürün kimlikleri hakkında daha fazla bilgi içerir.

Ürün Kimliği 'SUNDA
0011 Microsoft Office Professional Plus 2013
0012 Microsoft Office Standard 2013
0013 Microsoft Office Ev ve Iş 2013
0014 Microsoft Office Profesyonel 2013
0015 Microsoft Access 2013
0016 Microsoft Excel 2013
0017 Microsoft SharePoint Designer 2013
0018 Microsoft PowerPoint 2013
0019 Microsoft Publisher 2013
001A Microsoft Outlook 2013
001B Microsoft Word 2013
001C Microsoft Access çalışma zamanı 2013
001F Microsoft Office yazım denetleme araçları seti derleme 2013
002F Microsoft Office Ev ve Öğrenci 2013
003A Microsoft Project Standard 2013
003B Microsoft Project Professional 2013
0044 Microsoft InfoPath 2013
0051 Microsoft Visio Professional 2013
0053 Microsoft Visio Standard 2013
00A1 Microsoft OneNote 2013
00BA Microsoft Office SharePoint Workspace 2013
110D Microsoft Office SharePoint Server 2013
110F Microsoft Project Server 2013
012B Microsoft Lync 2013

Dil tanımlayıcısı

Dil tanımlayıcısı (LCıD) dilden dile değişir. LCıD GUID 'de onaltılı biçimde depolandığından, dili belirlemek için LCıD değerini ondalık değere dönüştürmeniz gerekebilir. Örneğin, onaltılı değeri 0409 ondalık 1033 değerine dönüştürülür. Bu değer Ingilizce 'yi temsil eder.

Office 2013 paketlerinde ve programlarında Dil tanımlayıcıları hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin: Office 2013 ' de Dil tanımlayıcıları ve OptionState ID değerleri

Örnek GUID

GUID 'in ilk 16 basamağının "91150000-0011-0407" olduğunu varsayın. Bu örnek GUID, bir perakende satış veya OEM sürümünün (1 15,0000) ilk sürüm sürümü (9) tarafından oluşturulmuştur: Microsoft Office Professional Plus 2013 (0011). Ürünün dili Almanca. Bu durumda, 0407 onaltılık değeri 1031 ondalık değerine dönüştürülür. Bu değer Almanca temsil eder.