"Çalışma kitabının değiştirilmesi için önce kullanıma alınması gerekir. Bu dosyayı başka bir adla kaydedebilirsiniz. " PowerPivot çalışma kitabında zamanlanmış veri yenileme 'yi çalıştırdığınızda

Bu makale, Rick ve Ring, destek ilerletme mühendisi tarafından yazılmıştır.

Belirtiler

PowerPivot çalışma kitabında zamanlanmış veri yenileme 'yi çalıştırdığınızda aşağıdaki hatayı alırsınız:

Çalışma kitabının değiştirilmesi için önce kullanıma alınması gerekir. Bu dosyayı başka bir adla kaydedebilirsiniz.

Neden

Belge kitaplığı ayarlarındaki sürüm oluşturma ayarları altında düzenlenebilmeleri Için belgelerin düzenlenebilmesi gerekir seçeneği Evetolarak ayarlanmıştır.

Çözüm

PowerPivot, değişiklikleri yaparken belgeleri kullanıma almamaktadır. Zamanlanmış verilerin yenilenmesini belge kitaplığında çalışacak şekilde ayarlamak için, düzenlenebilmeleri için belgeleri gözden geçirin seçeneğini Hayırolarak ayarlayın.