Kuruluşunuz için Kaizala Pro'ya etkinleştirme veya devre dışıEnable or disable Kaizala Pro for your organization

Microsoft Kaizala Pro şu anda Küba, İran, Kuzey Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Sudan, Suriye, Kırım Bölgesi ve Rusya dışında uluslararası olarak kullanılabilir.Microsoft Kaizala Pro is currently available internationally, with the exception of Cuba, Iran, North Korea, People's Republic of China, Sudan, Syria, Region of Crimea, and Russia. Kaizala Pro bölgenizde mevcutsa, kuruluşunuz için varsayılan olarak etkinleştirilir.If Kaizala Pro is available in your area, it’s enabled by default for your organization. Başka bir yerde bulunan tüm kuruluşlar için, Kaizala Pro varsayılan olarak devre dışı bırakılır.For all organizations located somewhere else, Kaizala Pro is disabled by default. Her durumda, Office 365 yöneticisi Kaizala Pro'yu her zaman etkinleştirebilir veya devre dışı edebilir.In any case, the Office 365 administrator can always enable or disable Kaizala Pro.

Office 365 yöneticisi, bir kuruluşun üyelerinin Kaizala uygulamasında ve Kaizala yönetim portalında oturum açmak için Office 365'i kullanıp kullanamayacağını denetleyebilir.The Office 365 administrator can control whether members of an organization can use Office 365 to log in to the Kaizala app and the Kaizala management portal.

Kaizala Pro'nun etkinleştirilmesi, kullanıcıların şunları yapmasına olanak sağlar:Enabling Kaizala Pro allows users to:

  • Azure Active Directory ve gelişmiş güvenliğe sahip erişim gruplarından diğer çalışanları aramak için Kaizala uygulamasına giriş yapın.Log in to the Kaizala app to search for other employees from Azure Active Directory and access groups with enhanced security.
  • Raporları görmek, eylemleri ayarlamak ve bağlayıcılar oluşturmak için Kaizala yönetim portalında oturum açın.Log in to the Kaizala management portal to see reports, set up actions, and create connectors.

Kaizala Pro'ya etkinleştirmek veya devre dışı etmek içinTo enable or disable Kaizala Pro

  1. Kaizala yönetim portalında,Office 365 hesabınızı kullanarak oturum açın ve Ayarlar'agidin.In the Kaizala management portal, sign in using your Office 365 account and go to Settings. Buradan Kaizala Pro'ya olanak sağlayabilir ve devre dışı kabilirsiniz.From here, you can enable and disable Kaizala Pro.
  2. Açılan pencereyi kapatarak bir telefon numarası eklemek için istemi atlayın (telefon numarası zaten eşlenmediğinde).Skip the prompt to add a phone number (when no phone numbers are mapped already) by closing the pop-up window. Kaizala yönetim portalına telefon numarası ekleme istemiPrompt to add phone number in Kaizala management portal
  3. Kuruluşunuz için Microsoft Kaizala, geçerli ayarı kaydırma seçeneği sunar.The Microsoft Kaizala for your Organization section provides an option to toggle the current setting. Açılan pencerede Devre Dışı Ver veya Etkinleştir'i seçin ve kararınızı onaylayın.Select Disable or Enable and confirm your decision in the pop-up window. Kaizala yönetim portalındaki Ayarlar sayfasından Kaizala'yı etkinleştirme veya devre dışı bırakmaEnable or disable Kaizala from the Settings page in Kaizala management portal

Not

Kaizala Pro'yu yalnızca Office 365 yöneticisi etkinleştirebilir veya devre dışı edebilir.Only the Office 365 administrator can enable or disable Kaizala Pro.

Kaizala Pro devre dışı bırakıldığında, kullanıcılar aşağıdaki iletileri görür.When Kaizala Pro is disabled, users will see the following messages.

Bitiş noktasıEnd point RolüRole İletiMessage
Yönetim portalıManagement portal Office 365 adminOffice 365 admin İleti - Microsoft Kaizala Pro kuruluşunuz için devre dışı bırakılır.
Yönetim portalıManagement portal Diğer kullanıcılarOther users İleti - İş hesabı yla giriş yapmak kuruluşunuz için devre dışı bırakılır.
Mobil uygulamaMobile app Tüm kullanıcılarAll users Bir uygulama kullanıcısının cihazında Kaizala'nın devre dışı bırakıldığına dair mesaj.
(Not: Görüntülenen ileti uygulamanın sürümüne bağlı olarak değişir.)(Note: The message displayed varies depending on the app's version.)

Uygulama devre dışı bırakıldıktan sonra, kuruluş üyeleri Artık Kaizala uygulamasında veya Kaizala yönetim portalında Office 365'i kullanarak oturum açabiliyor.Once the app is disabled, members of the organization can no longer sign in using Office 365 on the Kaizala app or the Kaizala management portal. Ancak, çalışanlar hala iş dışında kendi kişisel kullanım için Kaizala uygulaması kullanabilirsiniz.However, employees can still use the Kaizala app for their personal use outside of work.

Not

Kaizala, kullanıcıya atanan Kaizala lisansı kaldırılana kadar Office 365 uygulama başlatıcısında görünür kalır.Kaizala will remain visible in the Office 365 app launcher until the Kaizala license assigned to the user is removed. (Uygulama başlatıcısını açmak için uygulama başlatıcısının simgesine tıklayın veya uygulama başlatıcısı simgesine dokunun. ].)(To open the app launcher, click or tap the app launcher icon Image of app launcher icon.].)

Aşağıda, bir kullanıcı için kaldırılan Kaizala lisansı olan yönetici merkezi gösterilmektedir.The following shows the admin center with the Kaizala license removed for a user.

Kaizala lisansı kaldırılan yönetici merkezinin ekran görüntüsü kaldırıldı.

Kaizala Yedek doldurma ve Deneme Lisansı Sona ErmeKaizala Backfill and Trial License Expiration

Kaizala Pro Deneme lisansınızın süresi dolmuşsa ve diğer M365/O365 E3 veya E5 SKUs'larınız varsa, bu SK'ler aracılığıyla Kaizala Pro için hala uygunsunuzdur.If your Kaizala Pro Trial license has expired and you have other M365/O365 E3 or E5 SKUs, you are still eligible for Kaizala Pro through those SKUs. Yönetici portalında Abonelikler altında görünen Kaizala Pro Trial lisans son kullanma son kullanma mesajını güvenle yok sayabilirsiniz.You can safely ignore the Kaizala Pro Trial license expiry message which appears under Subscriptions in the Admin portal. Yakın zamanda Kaizala Yönetim Portalı'na giriş yaptığınız sürece, geri doldurma yürürlüğe girecek ve süresi dolan deneme lisansını herhangi bir hizmet kesintisi olmadan değiştirecektir.As long as you have logged in to the Kaizala Management Portal recently, the backfill will come into effect and replace the expiring trial license without any service disruption.

Bir kullanıcıdan lisansların nasıl kaldırılış edilebildiğini hakkında daha fazla bilgi için bkz.For more information about how to remove licenses from a user, see Remove licenses from users in Office 365 for business.