Kaizala yüklemek için insanları davet edinInvite people to install Kaizala

Şimdi şirket telefon rehberi kitap Kaizala kuruldu, kaizala yüklemek için herkesi davet zamanı.Now that the company phone directory book has been formed in Kaizala, it’s time to invite everyone to install Kaizala. Kuruluşunuzdaki kişileri Kaizala'yı yüklemeye davet etmenin birden çok yolu vardır.There are multiple ways to invite people in your organization to install Kaizala.

Adım 1 - Kaizala yüklemek için SMS davetiyeleri gönderStep 1 – Send SMS invitations to install Kaizala

Kaizala yönetim portalı tüm kayıt dışı kullanıcılara SMS davetiyesi göndermenizi sağlar.Kaizala management portal lets you send an SMS invitation to all the unregistered users. Ayrıntılı adımlar için, bkz.For detailed steps, see Invite users to install Kaizala through SMS.

Adım 2 – Mevcut dijital kanallar aracılığıyla iletişim kurunStep 2 – Communicate through existing digital channels

Farkındalık ve motivasyon Kaizala taşımak için hem gibi dijital kanallar kullanılarak oluşturulabilir:Awareness and motivation to move to Kaizala can both be created using digital channels such as:

  • Mevcut sohbet uygulamalarınızYour existing chat apps
  • Şirket intranetCompany intranet
  • Şirket e-postasıCompany email

Çalışanlarınızın Kaizala'nın ne olduğunu ve neden yüklemeleri gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olmak için bir Kaizala posteri ve e-posta iletisi göndererek başlayın.Start by sending out a Kaizala poster and email message to help your employees learn what is Kaizala and why they should install it.

Adım 3 – Sahada etkinliklerde vızıltı yaratınStep 3 – Create buzz through on-the-ground activities

Yerinde faaliyetler kaizala benimsemek için işgücünü olumlu etkileyen işyerinde bir vızıltı sürüş için özellikle önemli olabilir.On-the-ground activities can be especially important for driving a buzz at the workplace that positively influences the workforce to adopt Kaizala.

Burada organizasyonda Kaizala için olumlu bir vızıltı oluşturmak için girişimlerin bir listesi:Here is a list of initiatives to create a positive buzz for Kaizala at your organization:

  • Kullanıcıların Kaizala'yı yüklemelerine ve Kaizala hakkındaki sorularını yanıtlamalarına yardımcı olmak için bir Kaizala etkinleştirme masası kurun.Set up a Kaizala activation desk to help users install Kaizala and answer any of their questions about Kaizala.
  • Çalışanların bilgileri görebilmeleri için bir Kaizala posteri asın veya kuruluşunuza bir e-posta iletisi gönderin.Put up a Kaizala poster or send an email message to your organization so that employees can see the information.

Kaizala tanıtımı – poster ve e-posta şablonuIntroducing Kaizala – poster and email template

Kuruluşunuzun Kaizala hakkında heyecanlandırılması için özelleştirilmiş posterler ve e-posta iletileri oluşturun.Create customized posters and email messages to get your organization excited about Kaizala. Dosyalar, kuruluşunuz için poster ve e-posta iletisini nasıl kişiselleştireceği yle ilgili adım adım yol tarifleri içerir.The files include step-by-step directions on how to personalize the poster and email message for your organization.

Özelleştirilebilir posterCustomizable poster Özelleştirilebilir e-posta şablonuCustomizable email template
Poster: Microsoft Kaizala TanıtımıPoster: Introducing Microsoft Kaizala
.pptx dosyasını indirinDownload the .pptx file
Tanıtıcı Microsoft Kaizala posterinin ekran görüntüsü.Screenshot of the Introducing Microsoft Kaizala poster.
E-posta: Microsoft Kaizala tanıtımıEmail: Introducing Microsoft Kaizala
.oft dosyasını indirinDownload the .oft file
Microsoft Kaizala e-posta şablonunun tanıtımının ekran görüntüsü.Screenshot of the Introducing Microsoft Kaizala email template.

Sonraki> Konuşmaları devam edinNext> Get conversations going