Geliştiriciler için KaizalaKaizala for developers

Kaizala geliştirici platformu, Kaizala'yı kuruluş ihtiyaçlarınıza göre entegre etmenin ve genişletmenin çeşitli yollarını sunar.The Kaizala developer platform offers multiple ways to integrate and extend Kaizala to suit your organizational needs. Geliştirici önizlemesi ile, Kaizala'yı iş süreçlerinizle bütünleştirmek ve Kaizala yönetim portalı aracılığıyla özel eylemler tasarlamak için konektörleri kullanabilirsiniz.With the developer preview, you can use connectors to integrate Kaizala with your business processes and design custom actions through the Kaizala management portal.

Daha fazla bilgi için Microsoft Kaizala geliştirici belgelerinebakın.For more information, see the Microsoft Kaizala developer documentation.